Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kolektīvi
Medņevas Jāzepa kapela
Kapela dibināta 2006.gada novembrī un tās sirds un dvēsele ir Jāzeps Zaremba. Ne velti kapela tā arī saucas Medņevas Jāzepa kapela. Tās sastāvā...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2371
Medņevas puikas
Vokāli instrumentālais ansamblis Medņevas pagastā darbojas jau daudzus gadus, var teikt, ka no 70.gadu beigām. Tad ansamblī spēlēja Imants Kaluga,...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2157
Mūzikas grupa "Karburators"
Grupa dibināta 1975.gadā, sanākot kopā Šķilbēnu puses jauniešiem. Nosaukums radies no joka: braucot uz mēģinājumu, vienam muzikantam nojuka mopēda...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2971
Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
A. Šaicāna vadītā grupa "Leijerkastnieki" aktīvu darbību uzsāk 1987. gada nogalē, kad muzikanti piedalās gandrīz visos Tautas frontes pasākumos...
11 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 5086
Mūzikas grupa "OTTO"
Ideja par grupas dibināšanu radās 1993. gada rudenī, kad par turpmāku kopīgu muzicēšanu vienojās savstarpēji pazīstami puiši, kuri uz to brīdi bija...
26 oktobris, 2023 Skatījumi:: 3393
Noras Kalniņas lauku kapela
Noras Kalniņas lauku kapela savu kopā darbošanos sāka 1983. gada septembrī, jo bija vēlēšanās muzicēt un uz to mudināja daudzi cilvēki. Tās pirmajā...
08 augusts, 2016 Skatījumi:: 2893
Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
Rugāju sieviešu vokālais ansamblis dibināts 1989.gada rudenī, tagad gan tas saucās lepnāk - Rugāju Dāmu vokālais ansamblis. Taču par vokālā ansambļa...
13 februāris, 2020 Skatījumi:: 2079
Rugāju pagasta jauktais koris
Rugājiešu kordziesmas tradīcijas apzināmas jau pagājušā gadsimta sākumā. Koris tolaik bijis ne vien Rugāju centrā, bet arī Upatniekos. Diemžēl par...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 2038
Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
Pirmā pūtēju kopa Balvos pastāvējusi ap 1903.-1904.gadu, kuru vadījis atvaļināts armijas muzikants Upenieks. Divdesmitajos gados un trīsdesmito gadu...
14 maijs, 2020 Skatījumi:: 2748
Tilžas amatierteātris "Spogulis"
Tilžas KN dramatiskais kolektīvs atsāk darbu pēc ilgāka pārtraukuma 2003.gadā. Kolektīva kodolu veido nemainīgs sastāvs: Inese Jermacāne, Maldra...
16 decembris, 2019 Skatījumi:: 2512

Iepriekšējais 4 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 4 of 6)