Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kolektīvi
Bērzpils lauku kapela
Kapelā pamatā spēlē 3 muzikanti: Pēteris Sudarovs - vijoli, Anita Stepanova - cītaru un Juris Stepanovs - akordeonu. Spēlēt kopā sākuši jau apmēram...
01 februāris, 2024 Skatījumi:: 2208
Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
Ansamblis dibināts 1997.gadā. Tā vadītāja ir Daiga Griestiņa Ansambļa pirmsākumā tajā dziedājušas: Māra Lauskiniece, Mārīte Zuša, Līga Gabrāne,...
01 februāris, 2024 Skatījumi:: 2121
Grupa "AMMA"
2015. gadā četras Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dāmas , lai daudzveidotu sava pagasta koncertu programmu, sāka četratā muzicēt. Anita Kampernova...
14 decembris, 2023 Skatījumi:: 1052
Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
Deju kolektīva "Cielaviņa" pirmsākumi meklējami 2000.gada vasarā, kad pēc pagasta iedzīvotāju lūguma pieredzes bagātā deju kolektīvu...
27 novembris, 2018 Skatījumi:: 2081
Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
2006. gada 30. aprīlī pēc krietna pārtraukuma Kubulu pagastā atsākās dziedājumi Dievmātes Marijas godam. Pamudinājums šim notikumam bija Garīgās...
14 decembris, 2023 Skatījumi:: 2120
Kubulu jauktais vokālais ansamblis
Kubulu pagasta kultūras nama jauktais vokālais ansamblis dibināts 1999.gada 21.oktobrī. Normal 0 false false false ...
20 februāris, 2018 Skatījumi:: 2431
Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
2007. gada 6. novembrī aktīvākās un elegantākās Kubulu pagasta dāmas nodibināja senioru dāmu deju kopu. Kolektīvu vadīt piekrita atzīta speciāliste...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2024
Lauku kapela "Rubeņi"
Sākumā sākuši spēlēt kā Ploskenas ciema kapela dažādos ciema padomes rīkotajos pasākumos, arī kāzās, jubilejās, zaļumballēs. Kā saviem muzikantiem...
23 maijs, 2009 Skatījumi:: 3502
Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
Sākotnēji ansamblis 2003.gadā dibināts kā sieviešu vokālais ansamblis. Vadīt to uzaicināta bērzpiliete Aija Ikstena, kura ansambli vada arī tagad....
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 3305
Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
Senioru Eiropas deju kopa „Tonuss” Lazdukalnā dibināta 2005. gada rudenī. Šis bija pirmais kolektīvs, kurš Balvu rajonā sāka dejot...
21 marts, 2016 Skatījumi:: 2255

Iepriekšējais 3 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 3 of 6)