Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kolektīvi
Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
Ansamblis veidojies un darbojas no 1994.gada rudens. Jau gada nogalē kolektīvs sniedza koncertu toreizējā Balvu "Dienas centra" pensionāriem. Te arī...
23 marts, 2020 Skatījumi:: 2237
Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
Eiropas senioru deju kopa „Atvasara” savu darbību uzsāka 2006. gada rudenī. Deju kopas vadītāja Lūcija Jermacāne 11.novembrī vadīja pirmo...
16 marts, 2017 Skatījumi:: 2960
Balvu senioru deju kopa "Luste"
Balvu rajona kultūras namā pirmoreiz vidējās paaudzes deju kolektīvu nodibināja toreizējā kultūras nama direktore Maruta Laicāne (Žmuida) 1983.gadā....
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 3010
Balvu senioru koris "Pīlādzis"
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra senioru koris uz pirmo mēģinājumu sanāca 2005.gada 18.janvārī. Pirmais kora pārbaudījums pirms gaidāmās...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2298
Balvu Tautas teātris
"Vairāki simti cilvēku šo gadu gaitā ilgāku vai mazāku laika posmu bijuši Balvu teātra aktieri. Daudzu balvēniešu dzīvē darbošanās teātrī ir bijis...
23 marts, 2020 Skatījumi:: 3086
Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
Krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" izveidojās 2004.gadā. Lai uzstātos kādā Balvu vidusskolas pasākumā, sapulcējās tie, kam dziesma nav...
11 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2128
Beņislavas koris
Beņislavas koris ir viens no vecākajiem koriem Latgalē. 19.gadsimta pēdējā ceturksnī Bērzpils pagasta Beņislavā vietējie saimnieki norunājuši dibināt...
05 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2150
Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
Par teātra spēlēšanu Briežuciemā ziņas saglabājušās no 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem, lai gan, droši vien, teātra spēlmaņi bijuši arī senāk. Tad...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 2190
Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
Līdz 1970. gadam deju kolektīvu vadīja Irēna Mičule ( Bukša). Tad vēl nebija telpu mēģinājumiem un dejotgribētāji pulcējās dažādās vietās Baltinavā....
09 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2206
Bērzpils dramatiskais kolektīvs
Bērzpils pagastā ir senas kultūras tradīcijas, kas iekoptas jau 20.gs.sākumā. Tika rīkoti saiešanas vakari, kuros dziedātas dziesmas, dejotas vecu...
09 februāris, 2024 Skatījumi:: 2195

Iepriekšējais 2 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 2 of 6)