Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kolektīvi
Balvu senioru deju kopa "Luste"
Balvu rajona kultūras namā pirmoreiz vidējās paaudzes deju kolektīvu nodibināja toreizējā kultūras nama direktore Maruta Laicāne (Žmuida) 1983.gadā....
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2934
Balvu senioru koris "Pīlādzis"
Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra senioru koris uz pirmo mēģinājumu sanāca 2005.gada 18.janvārī. Pirmais kora pārbaudījums pirms gaidāmās...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2257
Balvu Tautas teātris
"Vairāki simti cilvēku šo gadu gaitā ilgāku vai mazāku laika posmu bijuši Balvu teātra aktieri. Daudzu balvēniešu dzīvē darbošanās teātrī ir bijis...
23 marts, 2020 Skatījumi:: 2908
Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
Krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" izveidojās 2004.gadā. Lai uzstātos kādā Balvu vidusskolas pasākumā, sapulcējās tie, kam dziesma nav...
11 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2068
Beņislavas koris
Beņislavas koris ir viens no vecākajiem koriem Latgalē. 19.gadsimta pēdējā ceturksnī Bērzpils pagasta Beņislavā vietējie saimnieki norunājuši dibināt...
05 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2085
Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
Par teātra spēlēšanu Briežuciemā ziņas saglabājušās no 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem, lai gan, droši vien, teātra spēlmaņi bijuši arī senāk. Tad...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 2156
Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
Līdz 1970. gadam deju kolektīvu vadīja Irēna Mičule ( Bukša). Tad vēl nebija telpu mēģinājumiem un dejotgribētāji pulcējās dažādās vietās Baltinavā....
09 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2163
Bērzpils dramatiskais kolektīvs
Bērzpils pagastā ir senas kultūras tradīcijas, kas iekoptas jau 20.gs.sākumā. Tika rīkoti saiešanas vakari, kuros dziedātas dziesmas, dejotas vecu...
14 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2148
Bērzpils lauku kapela
Kapelā pamatā spēlē 3 muzikanti: Pēteris Sudarovs - vijoli, Anita Stepanova - cītaru un Juris Stepanovs - akordeonu. Spēlēt kopā sākuši jau apmēram...
13 novembris, 2009 Skatījumi:: 2178
Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
Ansamblis dibināts 1997.gadā. Tā vadītāja ir Daiga Griestiņa Kopš ansambļa pirmsākumiem tajā dziedājušas: Māra Lauskiniece, Mārīte Zuša, Līga...
06 novembris, 2009 Skatījumi:: 2060

Iepriekšējais 2 / 5 Nākošais
1 2 3 4 5(Page 2 of 5)