Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Informācijai!
Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007.gadā sākām veidot "Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi". Patreiz datu bāzē ievietotas vairāk kā 1200 vienības.

Aicinām visus interesentus rakstīt un ieteikt vai sūtīt jau gatavu informāciju par potenciālajiem kultūrvēstures objektiem, kolektīviem, sūtīt interesantas fotogrāfijas, kā arī informāciju par personām:
  • kurām ir paliekoši un valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī atzīti sasniegumi un  devums Balvu reģiona attīstībā, izaugsmē,  popularizēšanā  un vērtību stiprināšanā jebkurā tautsaimniecības nozarē;
  • nozīmīgiem nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesējiem un kopējiem, kuru devums ir atzīts valsts, reģiona vai vietējās kopienas līmenī;
  • Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto prasmju nesējiem, vācējiem, izpildītājiem;
  • papildināt, labot un precizēt esošo informāciju.

Materiāla pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz kultūrvēstures datu bāzi.
Jaunumi
Papildināts laikraksta "Vaduguns" arhīvs
21 septembris, 2022
Pievienoti 2022.gada jūnija, jūlija, un augusta numuri.

Uzziņu spēle
Featured Articles
Visvairāk skatītie
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas novados
Ruta Cibule savā maģistra darbā pētījusi un analizējusi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas politiku Latvijā, īpaši runājot par trīs...
24 oktobris, 2011 Skatījumi:: 13511
Mis un Misters Balvi
Pirmais skaistumkonkurss "Mis un Misters Balvi" notika 2000.gada 29.janvārī. To noorganizēja Cēsu uzņēmēja Annele Ivanovska, taču...
28 marts, 2018 Skatījumi:: 10881
Medņevas pagasta tautas muzikantu dzīvesstāstu dokumentēšana
Projektu laikā no 2010.gada decembra līdz 2011.gada maijam ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu realizēja Ināra Sokirka. Projekta laikā tika...
06 jūlijs, 2011 Skatījumi:: 10802
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana
Projekta laikā Ināra Sokirka savākusi un apkopojusi materiālus par Medņevas etnogrāfisko ansambli 20 gadu garumā (1987.-2007.). Tāpat viņa apkopojusi...
07 oktobris, 2011 Skatījumi:: 10686
Slišāns Antons
Dzejnieks, publicists, folkloras vācējs un pētnieks, lokālās vēstures pētnieks Dzimis 1948. gada 28. decembrī Balvu rajona Šķilbēnu pagasta...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 9111


Jaunumi un papildinājumi
Langovska Marianna
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi Briežuciema pagasta Dukuļevas ciemā 1965. gada 23. februārī. Pēc 8. klases...
22 septembris, 2022 Skatījumi:: 5
Upīte Marina
Garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1979. gada 2. septembrī Rīgā, bet ģimene drīz pārcēlās uz Balviem. Vispirms mācījusies Balvu sākumskolā, vēlāk...
22 septembris, 2022 Skatījumi:: 5
Upīte Anita
Garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1958. gada 28. novembrī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Mācījusies vispirms Viduču astoņgadīgajā skolā, pēc tam...
22 septembris, 2022 Skatījumi:: 4
Kaļiņina Antoņina
Garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1955. gada 28. oktobrī Susāju pagasta Pokšovā. Vispirms mācījusies Zvaigznes pamatskolā, pēc tam Viļakas...
22 septembris, 2022 Skatījumi:: 7
Delvere Zita
Garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1983. gada 22. martā Preiļos. Mācījusies Dekšāru pamatskolā un Varakļānu vidusskolā. Pēc tam studijas turpināja...
21 septembris, 2022 Skatījumi:: 7