Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Melnolīdumu senkapi (kara kapi)

Raksta ID: 178
Atjaunināts: 29 novembris, 2007

Atrodas Rugāju pagasta Melnolīdumu ciemā Vārnienes upes kreisajā krastā netālu no ceļu Dubļukalns-Tilža un Balvi - Rēzekne krustojuma. Senkapu kalns ir kukuļveidīgs, nošķelts pret upīti, kuras krasts ir kraujš. Kalna garums ap 70 - 80 m, platums ap 40 m. Senkapus savā ziņojumā minējis arheologs O.Poļakovs. Vietu 1978. gadā apmeklējis arheologs J. Urtāns.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

Raksta ID: 178
Atjaunināts: 29 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1533
Ievietots:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 novembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)