Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Arheoloģijas pieminekļi
Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
Senkapi atrodas Baltinavas pagastā ap 50 m no Baltinavas - Kārsavas ceļa, tā labajā pusē. Pretējā ceļa pusē atrodas Puncuļevas kapsēta. Senkapu...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2148
Aizezeres senkapi
Atrodas Vīksnas pagasta Aizezeres ciemā pie Abakuku mājām, kur pēc Latvijas Vēstures muzeja ziņām atrastas senlietas. Šīs vietas apsekojuši...
10 marts, 2009 Skatījumi:: 1891
Aizstirnes senkapi
Atrodas Rugāju pagastā ap 1 km no Aizstirnes ciema uz austrumiem, starp Aizstirni un Mazezeriņu un 0,5 km no Rugāju –Tilžas ceļa. Senkapu...
29 novembris, 2007 Skatījumi:: 1731
Alotāju kalns
Pilskalns atrodas Baltinavas pagastā pie Puncuļevas ciema Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē netālu no Puncuļevas pilskalna. Tas ir neliels,...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2118
Baznīcas vieta - kulta vieta
Atrodas Medņevas pagastā pie Kangaru kapsētas. Šī vieta minēta A. Auzānes ziņojumā Pieminekļu valdei 20. gs. 30 gados. Vieta, kur "baznīca...
18 decembris, 2007 Skatījumi:: 1886
Beļausku senkapi
Atrodas Bērzpils pagasta Beļausku ciemā pie bijušās Beļausku fermas. Pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā, kad sāka būvēt šo fermu, tika uzrakti cilvēku...
18 decembris, 2007 Skatījumi:: 1975
Bonifacovas senkapi
Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa) atrodas Bērzpils pagastā netālu no Bonifacovas Ičas upes labajā krastā, netālu no Paukles upītes ietekas Ičā....
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2183
Brontu viduslaiku kapsēta
Atrodas Medņevas pagastā Brontu sādžas ceļa malā, ap 150 m uz ZZA no tuvākajām mājām. Tas ir neliels kalniņš, kura aptuvenie izmēri ir 30 X 40 m,...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1813
Bērzīnes pilskalns
Pilskalns Bērzpils pagastā. Atrodas Balvu - Rēzeknes šosejas labajā pusē ap 1,5 km no Bērzpils autobusa pieturas. Pie šī pilskalna bijusi pusmuiža,...
16 aprīlis, 2012 Skatījumi:: 2506
Cepures kalns
Kulta vieta. Atrodas Balvu pagasta Pilskalnu ciemā. Cepures kalnu kā senu kulta vietu aprakstījis arheologs K. Rozītis savā 1947. gada ziņojumā un...
16 decembris, 2007 Skatījumi:: 1824

← Iepriekšējais 1 / 6 Nākošais
1 2 3 4 5 6(Page 1 of 6)