Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Raču Raganu kalns

Raksta ID: 171
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012

Kulta vieta Medņevas pagasta Račos. Pirmās ziņas par šo vietu iegūtas pirms 2. pasaules kara, kad Pieminekļu valdes līdzstrādnieki Abrenes apriņķī kompleksi apsekoja visu veidu arheoloģiskos un etnogrāfiskos pieminekļus. Raganu kalns ir garens, apkārtnē labi nodalīts izcēlums, kas atrodas Kiras upes ielejas palieņu pļavās. Kokiem un krūmiem apaugušā kalna garums ir ap 300 m, platums - 80 m un augstums ap 7-8 m. To jau no seniem laikiem sauc par Raganu kalnu un tautā ir nostāsti, ka lielās priedes zaros, kas auga kalna virsotnē, šūpojušās raganas. Pusnaktī tās gājušas uz tuvējo lielceļu baidīt un žņaugt vēlīnos ceļiniekus. Priede ir saglabājusies līdz mūsdienām. Citos nostāstos minēts, ka Raču Raganu kalnā bijis pagrabs ar apslēptām bagātībām un tās daudzi gribējuši atrast, tāpēc kalna virsma ir izrakņāta. Raču Raganu kalns nav mākslīgi izveidots. Daudzie nostāsti, kas vijas ap šo kalnu, norāda uz tā agrāko nozīmību. Minētās raganas un citi mītiskie personāži norāda uz seniem ticējumiem Viļakas apkārtnes iedzīvotāju pagāniskajā pasaules uzskatā, ka arī Raganu kalns nav bijusi sena svētnīca. /pēc grāmatas- Urtāns J. Latvijas senās svētnīcas. (R., 1993)

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto - J. Baikovs (2007)
Raksta ID: 171
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2183
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)