Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Audējas
Gailuma Marta
Rokdarbniece, audēja Dzimusi 1955.gada 4.jūnijā Rēzeknē. Mācījusies Nautrēnu vidusskolā (1962. - 1973). Pēc tam iegūta grāmatveža izglītība un pēc...
02 jūnijs, 2017 Skatījumi:: 709
Jermacāne Marija
Audēja. Dzimusi 1940.gada 27.februārī Baltinavas pagasta Deņicovā triju bērnu ģimenē kā jaunākā. Te dzīvo arī tagad. Strādājusi dažādus darbus...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 2068
Kaša Valentīna
Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece, audēja Dzimusi 1961.gada 16.augustā Briežuciema pagasta „Abriņās”. Beigusi Briežuciema astoņgadīgo skolu un...
21 decembris, 2021 Skatījumi:: 2191
Kindzule Irēna
Audēja Dzimusi 1945.gada 15.februārī Bērzpils pagasta „Kiļavkā”. Mācījusies Golvaru septiņgadīgajā skolā. Irēna ļoti agri apprecējusies,...
28 novembris, 2018 Skatījumi:: 1671
Kraina Astrīda
Knipelētāja, audēja Dzimusi 1966.gada 16.martā Tilžā. Līdz 4.klasei mācījusies Tilžas vidusskolā, pēc tam Krišjāņu astoņgadīgajā skolā. Tālāk...
19 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 2442
Kukurāne Marija
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1935.gada 23.februārī Rugāju pagasta Baldonēs. Pabeigusi Upatnieku četrklasīgo skolu un tad mācījusies Rugājos...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1684
Lazdiņa Ilga
Audēja un maizes cepēja Dzimusi 1968.gada 11.decembrī Gaigalavas pagastā. 1975.gadā mācības uzsākusi Krišjāņu pamatskolā un tālāk turpinājusi...
16 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1416
Limanane Anzelma
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1925.gada 27.jūnijā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā, kur pabeigusi četras klases. Tālāk strādājusi...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1421
Ločmele Aina
Audēja Dzimusi 1964.gada 26.martā Baltinavas pagasta Svilpovas ciemā. Mācījusies sākumā Briežuciema astoņgadīgajā skolā, vēlāk Baltinavas...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1589
Maderniece Irīda
Audēja Dzimusi 1972.gada 4.februārī Balvos. Mācījusies Bērzpils vidusskolā, bet no 1990.gada līdz 1995.gadam – Daugavpils Universitātes...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1537

Iepriekšējais 2 / 4 Nākošais
1 2 3 4(Page 2 of 4)