Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Audējas
Mičule Leonīda
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1948.gada 10.februārī Bērzpils pagasta Solas ciemā. Mācījusies Bērzpils vidusskolā, pēc tam P.Dauges 1.Rīgas medicīnas...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1616
Pabērza Antonija
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja, audēja Dzimusi 1933.gada 28.jūlijā Domenika un Teklas astoņu bērnu ģimenē Gūrovas ciemā. Pirmo un otro...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1908
Pakalnīte Skaidrīte
Audēja, pedagoģe Dzimusi 1954.gada 21.jūnijā Tilžas pagasta „Eglīšos”. Pēc Tilžas vidusskolas beigšanas 1972.gadā sākusi strādāt Briežuciema...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1563
Pitkeviča Stefānija
Maizes cepēja, audēja Dzimusi 1931.gada 1.jūlijā Susāju pagasta Garstērdelē. Mācījusies Aizpures septiņgadīgajā skolā, kura tolaik atradusies...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1420
Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
Audēja Dzimusi 1919.gada 12.martā Rugāju pagasta „Lāptavā” piecu bērnu ģimenē. Mācījusies Upatnieku pamatskolā. Pēc tās pabeigšanas...
21 augusts, 2018 Skatījumi:: 389
Pundure Anna
Maizes cepēja un godu saimniece, audēja Dzimusi 1964.gada 6.maijā Baltinavā, bet ieprecējusies Briežuciema pagastā un dzīvo vīra mājās Bēliņu...
21 decembris, 2021 Skatījumi:: 2173
Pundure Irīna
Audēja Dzimusi 1979.gada 28.decembrī Rīgā, bet mācījusies Rekavas vidusskolā, kur beigusi 9 klases. Tad atkal atgriezusies Rīgā, kur izmācījusies...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1496
Pundure Leontīna
Audēja Dzimusi 1966.gada 6.decembrī Briežuciema pagasta Torkovā. Te dzīvo arī tagad. Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā, pēc tam 34. Rīgas...
18 jūlijs, 2016 Skatījumi:: 1600
Romka Malvina
Audēja Dzimusi 1932.gada 16.oktobrī Šķilbēnu pagasta Mukaševas ciemā, kur dzīvo joprojām. Mācījusies Upītes četrgadīgajā skolā un Rekavas...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1557
Slišāne Annele
Tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece, maizes cepēja Dzimusi 1975.gada 13.maijā Balvu rajona Upītē Irēnas un Antona Slišānu ģimenē. Mācījusies...
21 decembris, 2021 Skatījumi:: 2961

Iepriekšējais 3 / 4 Nākošais
1 2 3 4(Page 3 of 4)