Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Balvu Sakrālās kultūras centrs
Sakrālās kultūras centra celtniecība prāvesta Jāņa Bārtuļa vadībā iesākās 2006.gada 23.maijā, kad tika iesvētīti ēkas pamati un tajos ievietoja...
05 decembris, 2019 Skatījumi:: 2377
Viļakas katoļu baznīca
Pēc Livonijas sadalīšanas Livonijas kara (1558.-1583.) rezultātā Latgale nonāca Polijas varā un Viļaka kļuva par liela novada - Marienhauzenas...
05 decembris, 2019 Skatījumi:: 3256
Kupravas katoļu baznīca
Pēc I pasaules kara Kupravas mežos iedalīja jaunsaimniecības Kārsavas, Baltinavas, Viļakas un citu pagastu iedzīvotājiem. Tā kā tie bija...
05 decembris, 2019 Skatījumi:: 2151
2019.gada oktobris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada oktobra numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 6
2019.gada septembris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada septembra numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 4
2019.gada jūlijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada jūlija numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 4
2019.gada augusts
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada augusta numuri PDF formātā
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 6
Šķilbēnu pareizticīgo baznīca
Šķilbēnu pareizticīgo draudze dibināta 1926.gadā. Zeme baznīcas un kapsētas celtniecībai piešķirta 1927.gadā un tā celta pēc arhitekta Vladimira...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 1919
Šķilbēnu katoļu baznīca
Šķilbēnu draudzi 1921.gadā nodibina Viļakas prāvests P.Apšinieks. Tās loceklis Vincents Ločmelis jaunajai draudzei uzdāvina kādreizējās muižas...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2321
Viļakas pareizticīgo baznīca
Viļakas pareizticīgās draudzes vēsture sīki izklāstīta draudzes hronikā, kuru ar īpašu mīlestību un centību veda bijušais Viļakas draudzes un...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2581
Viļakas luterāņu baznīca
Viļakas luterāņu draudze dibināta 1920.gadā. Sākotnēji dievkalpojumi tikuši turēti vietējā skolā. 1926.gadā Kārlis Jozuus mežzinis, Viļakas...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2499
Tilžas pareizticīgo baznīca
Tilžas pareizticīgo baznīca celta pēc 1895.gada projekta. Sākumā tā bijusi baznīcas skolas ēka, bet tā kā šajā apvidū bijis daudz pareizticīgo, tad...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 1861
Tilžas luterāņu baznīca
Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2528
Tilžas katoļu baznīca
Tilžas (sākotnēji Kokarevas) draudze dibināta 1920.gadā. Tā izveidota, atdalot daļu sādžu no Bēržu un Baltinavas katoļu draudzēm. Baznīcu cēla...
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 2528
Sprogu katoļu baznīca
Baznīca atrodas Balvu rajona Vīksnas pagasta „Sprogās” Sprogu draudze ar Balvu prāvesta Benedikta Skrindas gādību tika nodibināta 1920.gadā....
04 decembris, 2019 Skatījumi:: 1931
Rugāju pareizticīgo baznīca
Pareizticīgie Balvu apkārtnē ieradās 20.gs. sākumā no Ostrovas, Opočkas apriņķa un Pleskavas guberņas, jo Pleskavas valsts zemes banka...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 1868
Rugāju katoļu baznīca
1936.gadā Rugāju draudzi dibināja Kapūnes toreizējais prāvests Jāzeps Krumpāns. Par draudzes centru viņš izraudzījās Medņu sādžu. Tur sāka noturēt...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 2300
Vīksnas pareizticīgo baznīca
Pareizticīgie Balvu apkārtnē ieradās 20.gs. sākumā no Ostrovas, Opočkas apriņķa un Pleskavas guberņas, jo Pleskavas valsts zemes banka...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 1754
Krišjāņu katoļu baznīca
Krišjāņu draudzi nodibināja arhibīskaps A.Springovičs 1933.gadā. Par jaunās draudzes organizēšanu, izveidošanu un baznīcas ierīkošanu visas rūpes...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 2032
Bēržu katoļu baznīca
Pirmā koka baznīca Bēržos uzcelta 1755.gadā par Pētera, Jāzepa un Mārtiņa Benislavsku līdzekļiem, bet 19.gadsimta vidū tā nodegusi. Tagadējā mūra...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 3312
Balvu pareizticīgo baznīca
Līdz 1834.gadam Balvu pareizticīgo baznīca atradās Marienhauzenā (tagadējā Viļakas pilsētā), bet šajā gadā tā tika pārcelta uz Balviem. Baznīca...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 3413
Balvu luterāņu baznīca
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās, kad vidzemnieki par parādiem zaudēja zemi un devās uz Latgali....
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 2604
Balvu katoļu baznīca
Balvu ezera krastā ap 1765.gadu Viļakas stārasta sieva Konstancija Hilzena dibināja pusmuižu. Pusmuižas apkārtne bija purvaina un grūti pārejama....
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 3516
Baltinavas pareizticīgo baznīca
Baltinavas pareizticīgo baznīca celta 1901.gadā ar toreizējā Baltinavas muižas īpašnieka Fjodora Agarkova atbalstu. To iesvētīja 1901.gada...
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 3099
Baltinavas katoļu baznīca
Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca celta 17.gs. otrajā pusē, 1695.gadā to iesvētīja bīskaps Nikolajs Poplovskis. Tā bijusi koka celtne....
03 decembris, 2019 Skatījumi:: 3295