Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Bērzpils pagasta bibliotēka
Bērzpilī, Dārza ielā 12a-8, p.n. Bērzpils, LV - 4576 Bērzpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Tā atradās Domopolē 1867. gadā celtajā skolas...
25 septembris, 2023 Skatījumi:: 2537
2023.gada augusts
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada augusta numuri PDF formātā
25 septembris, 2023 Skatījumi:: 5
2023.gada jūlijs
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada jūlija numuri PDF formātā
25 septembris, 2023 Skatījumi:: 5
2023.gada jūnijs
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada jūnija numuri PDF formātā
25 septembris, 2023 Skatījumi:: 7
Slišāne Mārīte
Literāte Dzimusi 1985. gada 7. aprīlī Balvu rajona Upītē literāta (dzejnieka, publicista, stāstnieka, feļetonista), sabiedriska darbinieka,...
21 septembris, 2023 Skatījumi:: 2424
Pakalnīte Anita
Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona...
21 septembris, 2023 Skatījumi:: 133
Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
Balvu rajona Lazdukalna pagasta "Saipetniekos" saimnieko Andrejs Stablenieks ar ģimeni. Reģistrētajā zemnieku saimniecībā "Saipetnieki"- atrodas...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 4660
Bukša Marija
Mūzikas skolotāja, kordiriģente, tautas muzikante Dzimusi 1959.gada 14.septembrī Baltinavā. Sākumā mācījās Baltinavas vidusskolā, bet pēc 8.klases...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 2527
Purens Zintis
Mākslinieks Dzimis 1965.gada 17.novembrī. Mācījies Balvu vidusskolā. 1984.gadā pēc vidusskolas beigšanas strādājis par autovadītāju pansionātā...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 2641
Krakope Antoņina
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1944.gada 20.jūlijā Rēzeknes rajona Gaigalavas pagastā zemnieku...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 2252
Andžāne Veneranda
Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku Teklas un...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 2733
Tjunītis Andris
Literāts Dzimis 1963. gada 14. janvārī Rīgā. Mācījies Rīgas 2. vidusskolā, kuru pabeidzis 1981. gadā. Skolas laikā dziedājis korī, dejojis tautas...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 4163
Balvu pilsētas vadītāji
Balvu pilsētas vadītāji (1928 – 2009) N.p.k. Vārds, uzvārds Laiks, kad bija pilsētas vecākais (ievēlēšanas vai...
20 septembris, 2023 Skatījumi:: 1978
Gruziņa Gaļina
Karikatūriste Dzimusi 1958.gada 7.decembrī Rugāju pagastā, tagad dzīvo Balvos. 1974.gadā beigusi Cēsu sanatorijas meža skolu, 1978.gadā - Rēzeknes...
28 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 3204
2023.gada maijs
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada maija numuri PDF formātā
16 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 42
2023.gada aprīlis
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada aprīļa numuri PDF formātā
16 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 28
2023.gada marts
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada marta numuri PDF formātā
16 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 25
2023.gada februāris
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada februāra numuri PDF formātā
16 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 25
2023.gada janvāris
Laikraksta "Vaduguns" 2023.gada janvāra numuri PDF formātā
16 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 21
Resne Vaira
Balvu Tautas teātra režisore Dzimusi 1951.gada 9.septembrī Balvu rajona Susāju pagastā. Astoņas klases pabeidza Viļakas vidusskolā, pēc tam...
15 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 2817
Kalnača Gita
Rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" dalībniece, puķkope - kolekcionāre Dzimusi 1955.gada 7.augustā Balvos. Mācījusies Balvu vidusskolā, pēc tam -...
15 jūnijs, 2023 Skatījumi:: 2006
Kaša Valentīna
Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece, audēja Dzimusi 1961.gada 16.augustā Briežuciema pagasta „Abriņās”. Beigusi Briežuciema astoņgadīgo skolu un...
22 maijs, 2023 Skatījumi:: 2311
Krēmane Anna
Pedagoģe, literāte Dzimusi 1957. gada 30. martā Balvu rajona Vecumu pagasta "Mauriņu" mājās. Vecāki Anele un Jānis Orlovski vienkārši cilvēki,...
22 maijs, 2023 Skatījumi:: 343
Briedītis Leo Jānis
Mākslinieks, tēlnieks Dzimis 1922.gada 14.oktobrī Aleksandra un Vincentīnas ģimenē Balvu rajona Rugāju pagastā. No 1941. līdz 1944.gadam studējis...
22 maijs, 2023 Skatījumi:: 3008
Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
Bērzpils folkloras kopa dibināta 1997. gadā. Sākumā kolektīvu vadīja kluba vadītāja Sarma Rakstiņa, bet pēc tam - dziedātājas Tamāra Zelča un Anna...
22 maijs, 2023 Skatījumi:: 2908