Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
2019.gada aprīlis
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada aprīļa numuri PDF formātā
08 augusts, 2019 Skatījumi:: 9
2019.gada maijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada maija numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 12
2019.gada marts
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada marta numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 11
Ločmelis Aldis
Lauksaimnieks, uzņēmējs Dzimis 1973.gada 5.decembrī Šķilbēnu ciema padomes Dubļovā. No 1980.gada līdz 1988.gadam mācījies Upītes astoņgadīgajā...
26 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 17
Rugāju katoļu baznīca
1936.gadā Rugāju draudzi dibināja Kapūnes toreizējais prāvests Jāzeps Krumpāns. Par draudzes centru viņš izraudzījās Medņu sādžu. Tur sāka noturēt...
17 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 2276
Annuškāne Eugenija
Kultūras darbiniece, ilggadējā bibliotēkas direktore Dzimusi 1933.gada 25.martā Kupravas pagastā. Pēc Kupravas pamatskolas beigšanas 1947.gadā,...
13 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 1453
Martuževa Broņislava
Dzejniece, folkloras teicēja, komponiste Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī Domopoles (tagad Lazdukalna ) pagasta Slavītu ciemā Helēnas un Jāņa Martuževu...
20 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 3533
Ziemelis Jānis
Fotogrāfs Jānis Augusts Ziemelis dzimis 1892.gada 30. jūlijā (pēc vecā stila). Ģimene dzīvoja Jēkabpils apriņķa Jaunjelgavas pilsētā, bet viņa...
12 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 23
Rancāns Andrejs
Andrejs Rancāns ir vienīgais vijolnieks Latvijā, kurš spēlē tā saucamajā tautas manierē un 20.gs.pirmajā pusē to apguvis pašmācības ceļā. Dzimis...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2532
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Dzimusi 1965.gada 3.septembrī Briežuciema "Kļavusalās". Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā,...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1679
Mežale Zita
Kultūras darbiniece Dzimusi 1966.gada 21.martā Baltinavas ciema padomes "Sarkaņos", bet 1978.gadā ģimene pārcēlās uz Briežuciemu. Sākumā mācījusies...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 23
Pakalnīte Anita
Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 20
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1961.gada 30.jūlijā Vectilžas pagasta Ranguču ciemā. 1976.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo...
10 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2113
Priedeslaipa Roberts
Fotogrāfs Dzimis 1952.gada 16.decembrī Silamalas ciema padomes Dūrupes ciemā. Sākumā mācījies Dūrupes pamatskolā, bet no 1965.gada - Balvu...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 28
Pakalnīte Skaidrīte
Audēja, pedagoģe Dzimusi 1954.gada 21.jūnijā Tilžas pagasta „Eglīšos”. Pēc Tilžas vidusskolas beigšanas 1972.gadā sākusi strādāt Briežuciema...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1457
Āze Anna
Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulos. Mācījusies Stacijas astoņgadīgajā skolā, Balvu visusskolā...
06 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2447
Bozovičs Antons
Sabiedriskais darbinieks, fotokorespondents Dzimis 1938.gada 15.jūnijā Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Rancānu sādžā. Mācījies Livzenieku...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1969
Balvu centrālā bibliotēka
Balvi, Tirgus ielā 7, LV - 4501 1922. gadā Balvu miestā nodibināta bibliotēka ar nosaukumu - Balvu pagasta bibliotēka. (Latvijas bibliotēku padomes...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2865
Nizinska Māra
Žurnāliste, Rēzeknes Goda pilsone Dzimusi 1937.gadā Abrenes apriņķa Susāju pagasta Egļavā, ciemā, kur bija četras mājas, viena no tām –...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1689
Tilžas luterāņu baznīca
Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar...
04 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2494
Ločmelis Alberts
Dzejnieks Dzimis 1937. gada 8. novembrī Baltinavas pagasta Svilpovas ciemā zemnieku ģimenē. Mācījies Briežuciema septiņgadigajā skolā un Baltinavas...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2852
Buliņš Zigfrīds
Mākslinieks - noformētājs Dzimis 1927.gada 28.janvārī Balvu pagasta Centramuižā. 1945.-1956.gadā bija izsūtīts uz Sibīriju. Strādājis par...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2159
Šnepers Arvīds
Skolotājs, Balvu pilsētas Goda pilsonis, lokālās vēstures pētnieks Dzimis 1927. gada 24. maijā toreizējā Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2475
2019.gada februāris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada februāra numuri PDF formātā
27 maijs, 2019 Skatījumi:: 98
Kronītis Ainis
Fotogrāfs Dzimis 1931.gada 10.februārī Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta Druveniekos. 1938.gada 1.maijā ģimene pārcēlās uz "Viju" mājām...
24 maijs, 2019 Skatījumi:: 37