Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
P
Palaciņa (Palociņa, Pasaliņa, Pataciņa) – Piestiņas labā kr. pieteka. Gar. 13 km, bas. 53,9 km2, krit. 8 m. Augštece Adzeles pac., lejtece Lubānas...
25 janvāris, 2023 Skatījumi:: 3775
2022.gada decembris
Laikraksta "Vaduguns" 2022.gada decembra numuri PDF formātā
19 janvāris, 2023 Skatījumi:: 19
2022.gada novembris
Laikraksta "Vaduguns" 2022.gada novembra numuri PDF formātā
19 janvāris, 2023 Skatījumi:: 16
2022.gada oktobris
Laikraksta "Vaduguns" 2022.gada oktobra numuri PDF formātā
19 janvāris, 2023 Skatījumi:: 16
2022.gada septembris
Laikraksta "Vaduguns" 2022.gada septembra numuri PDF formātā
19 janvāris, 2023 Skatījumi:: 13
Kalniņa Inese
Kultūras darbiniece Dzimusi 1966. gada 15. jūlijā Krišjāņu pagasta Mežupē. Mācījusies Tilžas vidusskolā. Skolotājas Regīnas Čudarānes pamudināta,...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 74
Raginska Inita
Medņevas folkloras kopas "Egle" dziedātāja un kapelas "Paeglīte" vadītāja Dzimusi 1977.gada 28.janvārī Vecumu pagasta Kozīnē. Tagad dzīvo Medņevas...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 506
Zaremba - Krīgere Evita
Rokdarbniece, jostu audēja Dzimusi 1991.gada 14.martā Susāju pagasta Egļavas ciemā, mājā ar senu nosaukumu "Kazikova". Vispirms mācījusies Viļakas...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 842
Strupka Anna (dz. Aleksāne)
Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" un garīgo dziesmu dziedātāja, amatu meistare Dzimusi 1925. gada 5. septembrī Viļakas pagasta Svilpovas...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 3110
Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
Šūnakmenī veidotais piemineklis partizāniem, kas cīnījušies pret vācu iebrucējiem Lielā Tēvijas kara laikā (1941 -1945), kā Otro pasaules karu PSRS...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 2656
Zeltkalne Vineta
Projektu vadītāja, žurnāliste un komunikācijas speciāliste, garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1980. gada 29. augustā Balvos, dzīvo Balvu novada...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 71
Šaicāne Skaidrīte
Kultūras darbiniece, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1962.gada 2.decembrī Gulbenes rajona Stradu pagastā....
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 1309
Grigāne Gunta
Kultūras darbiniece, maizes cepēja Dzimusi 1965.gada 28.martā Lazdukalna pagastā, tagad dzīvo Rugāju pagasta Baldoņu ciemā. Mācījusies Rugāju...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 2364
Mežale Zita
Kultūras darbiniece Dzimusi 1966.gada 21.martā Baltinavas ciema padomes "Sarkaņos", bet 1978.gadā ģimene pārcēlās uz Briežuciemu. Sākumā mācījusies...
28 decembris, 2022 Skatījumi:: 142
Pužule Sarmīte
Mediķe Dzimusi 1958. gada 15. martā Žīguros. Mācījusies Žīguru pamatskolā, pēc tam no 1973. gada trīs gadus Viļakas vidusskolā. 1976. gadā Sarmīte...
30 novembris, 2022 Skatījumi:: 488
Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
Dzejniece, atdzejotāja Dzimusi 1975.gada 30.novembrī Balvos, bet bērnibu pavadīja Rugāju pusē. Mācījusies Eglaines pamatskolā, vēlāk arī Tirzas...
30 novembris, 2022 Skatījumi:: 975
Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
Dzejnieks Tālivaldis Kalnājs dzimis 1922.gada 23. februārī toreizējā Abrenes apriņķa Gauru pagastā. Taču nākamā rakstnieka bērnība pagājusi Balvos,...
29 novembris, 2022 Skatījumi:: 3191
Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
Koris "Mirklis" uz pirmo mēģinājumu sanāca 2001.gada 1.februārī. Kora galvenais diriģents bija Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors...
29 novembris, 2022 Skatījumi:: 2825
Vectilžas folkloras kopa "Saime"
Vectilžas folkloras kopa ,,Saime” dibināta 2007.gada 16.septembrī, kad kopā tika saaicinātas vietējās sievas, kuras radu vai draugu godos, tepat...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 2810
Upītes folkloras kopa "Upīte''
Upītes jauniešu folkloras kopa izaugusi no Upītes bērnu folkloras kopas, bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 3841
Tilžas folkloras kopa "Sagša"
Tilžas folklopras kopai šūpulis kārts 1988. gadā. Kopas dibinātāja un pirmā vadītāja bija skolotāja Linda Vītola (dz. Čaunāne), bet kopš 1998.gada...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 3027
Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītājas Rutas Cibules projektā "Nemateriālās kultūras mantojuma...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 3519
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
Par Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas dienu uzskata 1987.gada 11.aprīli, kad notika dziedātāju pirmā kopīgā uzstāšanās Balvu rajona ciemu...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 3072
Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
Par kopas dibināšanas laiku uzskata 1995.gada februāri, kad Rekavas vidusskolā kopā sanāca dziedāt griboši jaunie skolotāji. Kopas dibināšanas...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 3716
Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
Bērzpils folkloras kopa dibināta 1997. gadā. Sākumā kolektīvu vadīja kluba vadītāja Sarma Rakstiņa, bet pēc tam - dziedātājas Tamāra Zelča un Anna...
24 novembris, 2022 Skatījumi:: 2878