Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Bukšs Aldis
Rakstnieks un scenārists Dzimis 1985.gada 21.augustā Balvos. Līdz deviņu gadu vecumam dzīvojis Balvos un mācījies Balvu 1.vidusskolā (pirmā...
25 novembris, 2020 Skatījumi:: 779
Cibuļs Juris
Tulkotājs, sabiedriskais darbinieks Dzimis 1951.gada 6.decembrī Rekovas ciemā. Mācījies Ērgļu pamatskolā un Rekavas vidusskolā, kuru beidza...
21 novembris, 2020 Skatījumi:: 2868
Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
Dzejniece, atdzejotāja Dzimusi 1975.gada 30.novembrī Balvos, bet bērnibu pavadīja Rugāju pusē. Mācījusies Eglaines pamatskolā, vēlāk arī Tirzas...
21 novembris, 2020 Skatījumi:: 788
Atpile-Jugane Ineta
Dzejniece, kultūras darbiniece Dzimusi 1977.gada 12.novembrī Balvu rajona Bērzpils pagasta Golvaros Ināras un Antona Atpiļu ģimenē. Šobrīd dzīvo...
21 novembris, 2020 Skatījumi:: 3376
Nelsone Irēna
Mūzikas skolotāja, kordiriģente, metodiķe Dzimusi 1950.gada 26.oktobrī Vectilžas pagastā. 1966.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo skolu, 1970.gadā...
21 novembris, 2020 Skatījumi:: 2183
Egļavas mežniecības muzejs
Susāju pagasta Egļavas ciemā kādreizējās Egļavas mežziņa Kārļa Dzērves ēkās iekārtots Egļavas mežsaimniecības muzejs. Tās īpašnieks ir LLA...
13 novembris, 2020 Skatījumi:: 457
Seņka Jāzeps
Kordiriģents, mūzikas pedagogs Dzimis 1940.gada 27.februārī Abrenes apriņķa Tilžas pagasta "Lieknītēs". Muzikālās dotības viņš mantojis no vecākiem...
13 novembris, 2020 Skatījumi:: 1915
Āze Anna
Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece, grāmatu autore Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulu pagasta Celminiekos, tagad dzīvo Žīguros....
12 novembris, 2020 Skatījumi:: 2545
Pontonu tilts uz Viļakas ezera salu
Jau izsenis Viļakas ezers un sala ir viena no zināmākajām vietām Viļakas apkārtnē, kura ietekmējusi Viļakas apkārtnes vēstures attīstību. 1293. gadā...
10 novembris, 2020 Skatījumi:: 29
Stompaku nacionālo partizānu nometne
Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva austrumu daļas salās 2. Pasaules kara...
10 novembris, 2020 Skatījumi:: 11
Zibens Jānis
Metālkalējs, tēlnieks Jānis Alfrēds Zibens dzimis 1909. gada 31. oktobrī Ludzas apriņķa Rugāju pagastā nabadzīgu zemes nomnieku ģimenē. Pirmais...
06 novembris, 2020 Skatījumi:: 3322
Kamšs Jānis Agris
Mediķis Dzimis 1935. gada 2. augustā Palsmanes pagasta “Dzintarkalnos” kā jaunākais dēls trīs bērnu ģimenē. Tēvs Voldemārs bija laukstrādnieks,...
06 novembris, 2020 Skatījumi:: 81
Pastare Ruta
Mediķe Ruta Pastare (dzim. Podiņa) dzimusi 1950.gada 13.maijā Cesvainē piecu bērnu ģimenē kā vecākais bērns. Mamma Vera Podiņa (dzim. Driķe) bija...
06 novembris, 2020 Skatījumi:: 1009
Pastars Edgars
Jurists Dzimis 1981.gada 2.jūlijā Balvos. 1999.gada jūnijā ieguvis vidējo izglītību Balvu 1.vidusskolā (vēlāk Balvu pilsētas ģimnāzijā). Šajā...
03 novembris, 2020 Skatījumi:: 3881
Upītes Uobeļduorzs
„Meilys aiļu i dzīsmu festivāls „Upītes Uobeļduorzs””. Festivāla pirmsākumi meklējami 2002.gadā un tas ir vecākais līdz šim pastāvošais latgaliešu...
23 septembris, 2020 Skatījumi:: 2611
Polfanders Henrihs
Kordiriģents Ir ziņas, ka Polfanders kā eksterns 1907.gadā nolicis skolotāja eksāmenu pie Cēsu pilsētas skolas. Balvos viņš sāk strādāt Balvu...
15 septembris, 2020 Skatījumi:: 1832
Puķītis Ernests
Skolotājs un sabiedriskais darbinieks Dzimis 1879.gada 24.decembrī Stāmerienes Jaunzemos kā lauksaimnieka dēls. Pirmo izglītību guvis Stāmerienes...
15 septembris, 2020 Skatījumi:: 1832
Balvu novada muzeja Abrenes tautastērps
Balvu novada muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā esošais Ziemeļlatgales meitas tautastērps tiek saukts par Austriņu, jo villainē viens no...
14 septembris, 2020 Skatījumi:: 129
Krainas Astrīdas tautastērps
Astrīdai Krainai ar ģimeni ir sava piemājas saimniecība Tilžas pagasta Siliņu ciemā. 12 gadus, līdz pat 2019.gadam, viņa bija nevalstiskās...
28 augusts, 2020 Skatījumi:: 146
2020.gada jūlijs
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada jūlija numuri PDF formātā
27 augusts, 2020 Skatījumi:: 28
2020.gada jūnijs
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada jūnija numuri PDF formātā
27 augusts, 2020 Skatījumi:: 17
2020.gada maijs
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada maija numuri PDF formātā
26 augusts, 2020 Skatījumi:: 15
2020.gada aprīlis
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada aprīļa numuri PDF formātā
26 augusts, 2020 Skatījumi:: 20
Brezinskas Daigas tautastērps
Daiga Brezinska ir uzņēmēja Rugāju novadā, kura daudzus gadus ģimenes uzņēmumā nodarbojas ar dzērveņu un krūmmelleņu audzēšanu Naudaskalna...
26 augusts, 2020 Skatījumi:: 244
Buraveca Eduarda tautastērps
Pēc 9.klases beigšanas Baltinavas vidusskolā Eduards Buravecs pašlaik mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Kopš mazotnes Eduards...
25 augusts, 2020 Skatījumi:: 122