Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Rudčenko Sergejs
Medicīnas darbinieks Dzimis 1949.gada 15.novembrī Kaliņinas (tagad Tveras) apgabala Višņij Voločok pilsētā. Tā kā tēvs bija militārais darbinieks,...
18 februāris, 2020 Skatījumi:: 2347
Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
Rugāju sieviešu vokālais ansamblis dibināts 1989.gada rudenī, tagad gan tas saucās lepnāk - Rugāju Dāmu vokālais ansamblis. Taču par vokālā ansambļa...
13 februāris, 2020 Skatījumi:: 1926
Briežu dārzs "Mežsētas"
Ideja par briežu dārza izveidi “Mežsētu” saimniekiem Imantam un Inārai Pušpuriem radās 2000.gadā. Īpašuma izveides pirmsākumos viņi veica visus...
07 februāris, 2020 Skatījumi:: 6629
Šaicāns Voldemārs
Robežsargs Dzimis 1967.gada 27.septembrī Viļakā. Skolas gaitas uzsācis Viļakā, absolvējis Viļakas vidusskolu 1985.gadā. Pēc vidusskolas Voldemārs...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1357
Krišjāne Erna
Izglītības un kultūras darbiniece Krišjāne ( dzim. Vilciņa ) Erna dzimusi 1932. gada 13.decembrī Bērzpils pagastā. Mācījusies Krišjāņu pamatskolā,...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1386
Teilāns Kaspars
Fotogrāfs Dzimis 1981.gada 25.augustā Balvos. Mācījies Balvu 1.vidusskolā un Balvu Amatniecības vidusskolā. Pēc vidusskolas mācījies Rēzeknes...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1611
Šļunceva Inga
Darina rotas un rokdarbus Dzimusi 1980.gada 26.februārī Balvos. Studējusi mājturību Rēzeknes augstskolā. Kopš 2005.gada dzīvo Tilžā. Ingu jau...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1373
Borise Valērija
Audēja, rokdarbniece Dzimusi 1929.gada 26.janvārī Rēzeknes rajona Dricēnu pagasta Ratiniekos. Mācījusies Taunagas pamatskolā, Dricēnu...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1275
Orlovs Valdis
Amatnieks, folklorists, kolekcionārs Dzimis 1928.gada 15.jūnijā Balvos Rīgas ielā 63 vienpadsmit bērnu ģimenē. No 1936. līdz 1942.gadam...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1144
Lele Leontīna
Garīgo dziesmu dziedātāja Dzimusi 1933.gada 16.maijā Baltinavas pagasta Svētūnē. Mācījusies Svētūnes septiņgadīgajā skolā. Pēc tam pēc kara...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1168
Grigāne Marijanna
Maizes cepēja Dzimusi 1932. gada 26. novembrī Rugāju pagasta Baldonēs, kur dzīvo joprojām. Mācījusies Aizupes sākumskolā. Strādājusi par pastnieci...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1365
Kravalis Pēteris
Akmeņkalis. Dzimis 1954.gada 1.jūnijā Balvu pagasta Kārkliniekos. Dzīvo Balvu pagasta Naudaskalnā. 1972.gadā beidzis Balvu vidusskolu. Virpotājs...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 2170
Keišs Alfons
Galdnieks, namdaris, mucinieks Dzimis 1937.gada 25.maijā Baltinavas pagasta Grūšļevā, tagad Briežuciema pagastā. Mācījies vietējās skolās - Pūšļevā...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1878
Romka Malvina
Audēja Dzimusi 1932.gada 16.oktobrī Šķilbēnu pagasta Mukaševas ciemā, kur dzīvo joprojām. Mācījusies Upītes četrgadīgajā skolā un Rekavas...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1507
Baranova Olga
Rokdarbniece Dzimusi 1923.gada 4.novembrī toreizējā Abrenes apriņķa Tilžas pagasta "Māliņu" mājās. Mācījusies Skrindas sešgadīgajā (tagadējā...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1999
Limanane Anzelma
Audēja, maizes cepēja Dzimusi 1925.gada 27.jūnijā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā, kur pabeigusi četras klases. Tālāk strādājusi...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1385
Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
Dzimusi 1923. gada 21.jūnijā Bērzpils (tagad Lazdukalna) pagasta Osā. Beigusi Bērzpils pamatskolu un Domopoles lauksaimniecības skolu.Tautasdziesmu...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 2053
Vilkaste Anna
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1930.gada 13.jūnijā Kārsavas rajona Baltinavas pagasta Dansku ciemā Izidora un Leokādijas...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1921
Vancāne Emerita
Viļakas folkloras kopas „Atzele” dalībniece, tautas muzikante Dzimusi 1947.gada 12.septembrī Šķilbēnu pagasta Slotukalna ciemā, tagad dzīvo...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1400
Serdāne Leonora
Kupravas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1933.gada 7.oktobrī Abrenes apriņķa Šķilbēnu pagastā. Mācījusies Ērgļu septiņgadīgajā skolā....
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1463
Reidzāne Beatrise
Valodniece, folkloriste Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras krātuves pētniece Dr.hab. philol....
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1644
Miza Zelma
Teicēja, Tilžas folkloras kopas dziedātāja Dzimusi 1933.gada 20.septembrī Tilžas pagasta "Mežvidos". Strādājusi dažādus lauku darbus - slaukusi...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1933
Logina Zenta
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1933.gada 6.decembrī Baltinavā trūcīgā ģimenē. Ir bijusi izvesta uz Vāciju, kara laikā...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1684
Logina Antoņina
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1928.gada 18.novembrī Briežuciema pagasta Begunovas ciemā. Beigusi Baltinavas septiņgadīgo...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1623
Lapšāne Lucija
Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1932.gada 20.novembrī Lazdukalna pagasta "Golovkoros" bezzemnieka ģimenē. Tēvs bijis kalējs, māte...
30 janvāris, 2020 Skatījumi:: 1517