Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Martuževa Broņislava
Dzejniece, folkloras teicēja, komponiste Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī Domopoles (tagad Lazdukalna ) pagasta Slavītu ciemā Helēnas un Jāņa Martuževu...
20 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 3516
Ziemelis Jānis
Fotogrāfs Jānis Augusts Ziemelis dzimis 1892.gada 30. jūlijā (pēc vecā stila). Ģimene dzīvoja Jēkabpils apriņķa Jaunjelgavas pilsētā, bet viņa...
12 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 16
Rancāns Andrejs
Andrejs Rancāns ir vienīgais vijolnieks Latvijā, kurš spēlē tā saucamajā tautas manierē un 20.gs.pirmajā pusē to apguvis pašmācības ceļā. Dzimis...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2512
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Dzimusi 1965.gada 3.septembrī Briežuciema "Kļavusalās". Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā,...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1675
Mežale Zita
Kultūras darbiniece Dzimusi 1966.gada 21.martā Baltinavas ciema padomes "Sarkaņos", bet 1978.gadā ģimene pārcēlās uz Briežuciemu. Sākumā mācījusies...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 17
Pakalnīte Anita
Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 15
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1961.gada 30.jūlijā Vectilžas pagasta Ranguču ciemā. 1976.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo...
10 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2109
Priedeslaipa Roberts
Fotogrāfs Dzimis 1952.gada 16.decembrī Silamalas ciema padomes Dūrupes ciemā. Sākumā mācījies Dūrupes pamatskolā, bet no 1965.gada - Balvu...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 22
Pakalnīte Skaidrīte
Audēja, pedagoģe Dzimusi 1954.gada 21.jūnijā Tilžas pagasta „Eglīšos”. Pēc Tilžas vidusskolas beigšanas 1972.gadā sākusi strādāt Briežuciema...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1455
Āze Anna
Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulos. Mācījusies Stacijas astoņgadīgajā skolā, Balvu visusskolā...
06 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2440
Bozovičs Antons
Sabiedriskais darbinieks, fotokorespondents Dzimis 1938.gada 15.jūnijā Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Rancānu sādžā. Mācījies Livzenieku...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1964
Balvu centrālā bibliotēka
Balvi, Tirgus ielā 7, LV - 4501 1922. gadā Balvu miestā nodibināta bibliotēka ar nosaukumu - Balvu pagasta bibliotēka. (Latvijas bibliotēku padomes...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2845
Nizinska Māra
Žurnāliste, Rēzeknes Goda pilsone Dzimusi 1937.gadā Abrenes apriņķa Susāju pagasta Egļavā, ciemā, kur bija četras mājas, viena no tām –...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1687
Tilžas luterāņu baznīca
Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar...
04 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2484
Ločmelis Alberts
Dzejnieks Dzimis 1937. gada 8. novembrī Baltinavas pagasta Svilpovas ciemā zemnieku ģimenē. Mācījies Briežuciema septiņgadigajā skolā un Baltinavas...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2846
Buliņš Zigfrīds
Mākslinieks - noformētājs Dzimis 1927.gada 28.janvārī Balvu pagasta Centramuižā. 1945.-1956.gadā bija izsūtīts uz Sibīriju. Strādājis par...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2153
Šnepers Arvīds
Skolotājs, Balvu pilsētas Goda pilsonis, lokālās vēstures pētnieks Dzimis 1927. gada 24. maijā toreizējā Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta...
03 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2474
2019.gada februāris
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada februāra numuri PDF formātā
27 maijs, 2019 Skatījumi:: 75
Kronītis Ainis
Fotogrāfs Dzimis 1931.gada 10.februārī Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta Druveniekos. 1938.gada 1.maijā ģimene pārcēlās uz "Viju" mājām...
24 maijs, 2019 Skatījumi:: 35
Slišāne Annele
Tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece, maizes cepēja Dzimusi 1975.gada 13.maijā Balvu rajona Upītē Irēnas un Antona Slišānu ģimenē. Mācījusies...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 2432
Baltinavas katoļu baznīca
Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca celta 17.gs. otrajā pusē, 1695.gadā to iesvētīja bīskaps Nikolajs Poplovskis. Tā bijusi koka celtne....
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 3241
Viļakas luterāņu baznīca
Viļakas luterāņu draudze dibināta 1920.gadā. Sākotnēji dievkalpojumi tikuši turēti vietējā skolā. 1926.gadā Kārlis Jozuus mežzinis, Viļakas...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 2469
Slišāns Antons
Dzejnieks, publicists, folkloras vācējs un pētnieks, lokālās vēstures pētnieks Dzimis 1948. gada 28. decembrī Balvu rajona Šķilbēnu pagasta...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 7833
Kaša Valentīna
Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece, audēja Dzimusi 1961.gada 16.augustā Briežuciema pagasta „Abriņās”. Beigusi Briežuciema astoņgadīgo...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 2017
Slišāne Helēna
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ...
21 maijs, 2019 Skatījumi:: 1724