Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls "Ķiršu dārzs"
2007.gada jūlijā Balvos notika pirmais Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls "Ķiršu dārzs". Par to, kā dzima ideja rīkot teātru...
10 oktobris, 2019 Skatījumi:: 2316
Balvu centrālā bibliotēka
Balvi, Tirgus ielā 7, LV - 4501 1922. gadā Balvu miestā nodibināta bibliotēka ar nosaukumu - Balvu pagasta bibliotēka. (Latvijas bibliotēku padomes...
25 septembris, 2019 Skatījumi:: 2929
Pličs Igors
Fotogrāfs, sabiedriskais kultūras darbinieks, uzņēmējs Dzimis 1954.gada 8.novembrī Rīgā, bet bērnību pavadījis Tilžā. Sākumā septiņus gadus...
25 septembris, 2019 Skatījumi:: 18
Andžāne Veneranda
Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku Teklas un...
13 septembris, 2019 Skatījumi:: 2472
Boldāns Pēteris (Aussalīts)
Literāts Dzimis 1951.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aussalas ciemā. Mācības uzsāka turpat Aussalas pamatskolā, bet no 1962.gada turpināja...
12 septembris, 2019 Skatījumi:: 651
2019.gada jūnijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada jūnija numuri PDF formātā
02 septembris, 2019 Skatījumi:: 21
2019.gada aprīlis
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada aprīļa numuri PDF formātā
08 augusts, 2019 Skatījumi:: 17
2019.gada maijs
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada maija numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 24
2019.gada marts
Laikraksta "Vaduguns" 2019.gada marta numuri PDF formātā
29 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 21
Ločmelis Aldis
Lauksaimnieks, uzņēmējs Dzimis 1973.gada 5.decembrī Šķilbēnu ciema padomes Dubļovā. No 1980.gada līdz 1988.gadam mācījies Upītes astoņgadīgajā...
26 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 31
Rugāju katoļu baznīca
1936.gadā Rugāju draudzi dibināja Kapūnes toreizējais prāvests Jāzeps Krumpāns. Par draudzes centru viņš izraudzījās Medņu sādžu. Tur sāka noturēt...
17 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 2284
Annuškāne Eugenija
Kultūras darbiniece, ilggadējā bibliotēkas direktore Dzimusi 1933.gada 25.martā Kupravas pagastā. Pēc Kupravas pamatskolas beigšanas 1947.gadā,...
13 jūlijs, 2019 Skatījumi:: 1457
Martuževa Broņislava
Dzejniece, folkloras teicēja, komponiste Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī Domopoles (tagad Lazdukalna ) pagasta Slavītu ciemā Helēnas un Jāņa Martuževu...
20 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 3555
Ziemelis Jānis
Fotogrāfs Jānis Augusts Ziemelis dzimis 1892.gada 30. jūlijā (pēc vecā stila). Ģimene dzīvoja Jēkabpils apriņķa Jaunjelgavas pilsētā, bet viņa...
12 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 32
Rancāns Andrejs
Andrejs Rancāns ir vienīgais vijolnieks Latvijā, kurš spēlē tā saucamajā tautas manierē un 20.gs.pirmajā pusē to apguvis pašmācības ceļā. Dzimis...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2535
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Dzimusi 1965.gada 3.septembrī Briežuciema "Kļavusalās". Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā,...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1686
Mežale Zita
Kultūras darbiniece Dzimusi 1966.gada 21.martā Baltinavas ciema padomes "Sarkaņos", bet 1978.gadā ģimene pārcēlās uz Briežuciemu. Sākumā mācījusies...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 31
Pakalnīte Anita
Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona...
11 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 24
Ločmele Maruta
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Dzimusi 1961.gada 30.jūlijā Vectilžas pagasta Ranguču ciemā. 1976.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo...
10 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2121
Priedeslaipa Roberts
Fotogrāfs Dzimis 1952.gada 16.decembrī Silamalas ciema padomes Dūrupes ciemā. Sākumā mācījies Dūrupes pamatskolā, bet no 1965.gada - Balvu...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 34
Pakalnīte Skaidrīte
Audēja, pedagoģe Dzimusi 1954.gada 21.jūnijā Tilžas pagasta „Eglīšos”. Pēc Tilžas vidusskolas beigšanas 1972.gadā sākusi strādāt Briežuciema...
07 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1493
Āze Anna
Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulos. Mācījusies Stacijas astoņgadīgajā skolā, Balvu visusskolā...
06 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2459
Bozovičs Antons
Sabiedriskais darbinieks, fotokorespondents Dzimis 1938.gada 15.jūnijā Ludzas apriņķa Nautrēnu pagasta Rancānu sādžā. Mācījies Livzenieku...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1974
Nizinska Māra
Žurnāliste, Rēzeknes Goda pilsone Dzimusi 1937.gadā Abrenes apriņķa Susāju pagasta Egļavā, ciemā, kur bija četras mājas, viena no tām –...
05 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 1696
Tilžas luterāņu baznīca
Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar...
04 jūnijs, 2019 Skatījumi:: 2512