Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
Par teātra spēlēšanu Briežuciemā ziņas saglabājušās no 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem, lai gan, droši vien, teātra spēlmaņi bijuši arī senāk. Tad...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 2067
Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
Kopa sākusi darboties 2007.gadā pēc Briežuciema pamatsskolas skolēnu iniciatīvas. Bērnu ideja tika atbalstīta un tautas namā darbību uzsāka bērnu un...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 2616
Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1978. gada vasarā un ir vecākais gan Ziemeļlatgalē, gan Balvu rajonā. Veidot ansambli pamudināja...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 3076
Viļakas katoļu baznīcas dārza krucifikss
Esošais krucifikss Viļakas katoļu baznīcas dārzā tika uzstādīts ap 2009./2010.gadu, kad Viļakā kalpoja prāvests Jāzeps Kornaševskis....
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 8
Bērzpils pagasta Mašņikovu krucifikss
Krucifikss uzstādīts Gabrānos pie Mašņikovu Marcijanas (agrāk Volkovu Albīnas) mājām ceļa Bērzpils - Krišjāņi labajā pusē. Atjaunots 1989.gadā....
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1395
Bērzpils pagasta Masalnieku krucifikss
Krucifikss atrodas ceļa Bērzpils - Krišjāņi kreisajā malā Masalnieku ciemā pie Proļu mājām. Uzstādīts 2001.gadā prāvesta V.Ereļa laikā. Par...
07 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 4
2020.gada marts
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada marta numuri PDF formātā
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 67
Bērzpils pagasta Bērziešu krucifikss
Krucifikss atrodas Bērzpilī braucot pa Līvānu ielu. Par krucifiksa izgatavošanu un uzstādīšanu rūpējās Jānis Poševs. Iesvētījis prāvests O.Misjūns...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 6
Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Berkeļu mājām
Pāliņu krucifikss atrodas Bērzpils pagasta Pāliņu ciemā pie Berkeļu mājām. Krusts atjaunots 1998. gadā, bet uzstādīts nedaudz citā vietā kā...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1421
Bērzpils pagasta Vecpils krucifikss
Krucifikss Bērzpils pagasta Vecpilī atrodas ceļmalā netālu no Bēržu baznīcas pretī Tūmiņu (agrāk Lazdiņu) mājām. Krusts sākotnēji uzstādīts (stāsta...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1567
Bērzpils pagasta Pāliņu krucifikss pie Delveru mājām
Krucufikss uzstādīts Delveru Pētera mājās 90.gadu sākumā. Iesvētījis prāvests V.Erels Foto: R.Cibule (2008 un 2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1279
Bērzpils pagasta krucifikss baznīcas dārzā
Foto: R.Cibule (2008); 4.,5.foto - (2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1370
Bērzpils pagasta Javenieku krucifikss
Javenieku krucifikss atrodas Bērzpils pagasta Javenieku ciemā 5 km no Bērzpils centra ceļa Baka - Zosuli labajā pusē. Krucifikss Javeniekos bija...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1362
Bērzpils pagasta Golvaru krucifikss
Golvaru krucifikss uzstādīts uz Annas Dundenieces zemes ceļa Bērzpils -Tilža labajā pusē Golvaru ciemā 1998.gadā. Agrāk šajā ciemā bijuši divi...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1498
Bērzpils pagasta Domopoles krucifikss
Domopoles krucifikss atrodas Bērzpils pagastā pie Šusteres Anitas mājām. Lai iekārtotu krusta vietu, tika izcirsti krūmi, pievesta zeme....
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1458
Bērzpils pagasta centrā
Krucifikss Bērzpils pagasta centrā, pretī daudzdzīvokļu mājām uzstādīts 1999. gada maijā To iesvētījis Bēržu draudzes prāvests Vaclavs Ereļs. Šinī...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1469
Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pretī Sudarovu mājām
Beļausku krucifikss Bērzpils pagastā atrodas uz ceļa Bērzpils – Tilža, ap 300 m no šosejas Balvi - Rēzekne. Krucifikss varētu būt uzstādīts pagājušā...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1539
Bērzpils pagasta Beļausku krucifikss pie Svelpes mājām
Beļausku krucifikss 2 atrodas ceļa Bērzpils - Tilža labajā pusē pie Svelpes Aleksandra (miris) mājām aptuveni 1 km no šosejas Balvi - Rēzekne. ...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1336
Bērzpils pagasta Augstaru krucifikss
Krucifikss uzstādīts Augstaros pie Ikstenu Jāņa mājām. Krusts atjaunots un iesvētīts 1994.gadā. Par godu mātes - garīgās dziedātājas Genovefas...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1232
Baltinavas pagasta Slobodas krucifikss
Krucifikss atrodas aiz Slobodas kapiem pie Jura Kaņepes mājām Krucifikss bija uzstādīts jau 1868.gadā. Tas bija koka krusts ar skaidu jumtiņu....
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1691
Šķilbēnu pagasta Loginu krucifikss
Krucifikss atrodas uz Gabačovas un Loginu ciema robežas pie Loginu mājām. Uzstādīts 2010. vai 2011.gadā Foto R.Cibule (2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 5
Šķilbēnu pagasta Zelču krucifikss
Kad nopuva un nogāzās pirmais Zelču ciema koka krusts, tad ciema bagātākais zemnieks Jāzeps Vizulis, kurš bija arī plaši pazīstams šuvējs, 1932....
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1460
Šķilbēnu pagasta Vilkovas krucifikss
Vilkovas krucifikss atrodas Šķilbēnu pagasta Vilkovas ciemā ceļa Šķilbēni - Logini labajā pusē, pie Leona Keiša mājām Tas izgatavots ap 1930. gadu...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1337
Šķilbēnu pagasta Sviļevas krucifikss
Krucifikss ir pie Janīnas Lapsas mājām Kad Janīna Lapsa 1990.gadā atgriezās dzimtajās mājās Sviļevā, viņai bija tāds kā pamudinājums - pie mājām...
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1255
Šķilbēnu pagasta Svičovas krucifikss
Svičovas krucifikss atrodas ceļā aiz robežsardzes nodaļas, pa kreisi pirms Svičovas kapiem pie Strupkovu mājām Foto: R.Cibule (2009 un 2019)
06 aprīlis, 2020 Skatījumi:: 1255