Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
Pieminekli "Tilžas novada nacionālajiem partizāniem - cīnītājiem par Latvijas brīvību un neatkarību 1940.17.VI -1961.31.XII" Tilžas centrā pie...
22 februāris, 2021 Skatījumi:: 1937
Tilžas folkloras kopa "Sagša"
Tilžas folklopras kopai šūpulis kārts 1988. gadā. Kopas dibinātāja un pirmā vadītāja bija skolotāja Linda Vītola (dz. Čaunāne), bet kopš 1998.gada...
18 februāris, 2021 Skatījumi:: 2920
Jēkabsone Daiga
Tilžas folkloras kopas vadītāja, pedagoģe Dzimusi 1965.gada 25.jūlijā Rugāju ciema padomes "Baldonēs" Regīnas un Alberta Galēju ģimenē kā vecākais...
18 februāris, 2021 Skatījumi:: 2006
Jermacāne Anna
Tilžas folkloras kopas "Sagša" dziedātāja, maizes cepēja, godu saimniece Dzimusi 1960.gada 30.aprīlī Tilžas pagastā "Akmeņrūčos" Ādolfa un Janīnas...
18 februāris, 2021 Skatījumi:: 1938
Atpūtas parks “Lāča dārzs”
Atrodas Balvos starp Brīvības, Pilsoņu, Tautas un Partizānu ielām. Balvu muižas ansamblis veidojies 19. gs. 1. pusē. 19. gs. 2. pusē pretī pilij...
11 februāris, 2021 Skatījumi:: 5823
Balvu pilsētas skvērs
Balvu pilsētas skvērs atrodas pilsētas centrā - Partizānu, Teātra, Tirgus un Brīvības ielu kvartālā. Sākumā šai vietā bija tirgus. Līdz...
09 februāris, 2021 Skatījumi:: 3005
Upītes jauniešu folkloras kopa "Upīte''
Upītes jauniešu folkloras kopa izaugusi no Upītes bērnu folkloras kopas, bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot...
09 februāris, 2021 Skatījumi:: 3429
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” dibināts 1985. gadā. Tā pirmā vadītāja bijusi Viļakas vidusskolas skolotāja Lūcija Bondare, kad...
08 februāris, 2021 Skatījumi:: 3378
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
Par Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas dienu uzskata 1987.gada 11.aprīli, kad notika dziedātāju pirmā kopīgā uzstāšanās Balvu rajona ciemu...
08 februāris, 2021 Skatījumi:: 2926
Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
Ansamblis dibināts 1981. gada rudenī un tā pirmās dziedātājas bija Rozālija Slišāne, Leontīne Slišāne un Aina Slišāne. "Pirmā dziesma, ko dziedājām...
08 februāris, 2021 Skatījumi:: 3468
Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1978. gada vasarā un ir vecākais gan Ziemeļlatgalē, gan Balvu rajonā. Veidot ansambli pamudināja...
08 februāris, 2021 Skatījumi:: 3128
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
Ansamblis dibināts 1978. gadā - „sovhoza laikos”, kad kādā lauksaimniecības darbinieku vakarā, sveicot darba darītājus, Lucijas Keišas vadībā...
04 februāris, 2021 Skatījumi:: 3568
Pontonu tilts uz Viļakas ezera salu
Jau izsenis Viļakas ezers un sala ir viena no zināmākajām vietām Viļakas apkārtnē, kura ietekmējusi Viļakas apkārtnes vēstures attīstību. 1293. gadā...
04 februāris, 2021 Skatījumi:: 110
Antona Rimoviča skvērs
Ideja godināt katoļu priesteri Antonu Rimoviču nāca no Tilžas prāvesta Alberta Budžes, kurš bija ieteicis nosaukt kādu no Balvu ielām viņa vārdā. Tā...
04 februāris, 2021 Skatījumi:: 18
Paidere Irēna
Sabiedriskā darbiniece, mecenāte, lokālās vēstures pētniece, rokdarbniece Irēna Paidere (dzim. Pošiva) dzimusi 1949.gada 29.janvārī Balvu rajona...
04 februāris, 2021 Skatījumi:: 371
Slišāne Annele
Tekstilmāksliniece, audēja, rokdarbniece, maizes cepēja Dzimusi 1975.gada 13.maijā Balvu rajona Upītē Irēnas un Antona Slišānu ģimenē. Mācījusies...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 2680
Slišāns Andris
Upītes folkloras kopas "Upīte" vadītājs, kultūras darbinieks, lokālās vēstures pētnieks Dzimis 1981.gada 22.martā Šķilbēnu pagasta Upītē. Sākumā...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 3036
Sudarovs Pēteris
Skolotājs, diriģents Dzimis 1930. gada 11. novembrī Bērzpils pagasta ”Beļauskos”. 1951. gadā beidzis Bērzpils vidusskolu. 1952. gadā beidzis Rīgas...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 2558
Rugāju pagasta jauktais koris
Rugājiešu kordziesmas tradīcijas apzināmas jau pagājušā gadsimta sākumā. Koris tolaik bijis ne vien Rugāju centrā, bet arī Upatniekos. Diemžēl par...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 1956
Lāpāns Māris
Kultūras darbinieks, mūziķis, literāts Dzimis 1969. gada 29. jūnijā Balvos. 1987. gadā beidzis Balvu vidusskolu. Mācījies Rīgas Kultūras...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 3069
Daukste Valentīna
Audēja Dzimusi 1959.gada 2.martā Baltinavas pagasta Slobodā. 1977.gadā absolvēja Baltinavas vidusskolu. Pēc gada Valentīna iestājās...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 598
Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos atklāts 1979.gada 28.jūlijā. Ansambļa autores bija arhitekte Karīna Daujāte un tēlniece Arta Dumpe. Lielā...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 2196
Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
Tilžas pagastā aiz luterāņu baznīcas blakus pamestām mājām ir akmens ar mīklainu uzrakstu "Šeit mazu ozoliņu iestādīja Jēkabs Bružs 1944.gada...
03 februāris, 2021 Skatījumi:: 1874
2020.gada decembris
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada decembra numuri PDF formātā
29 janvāris, 2021 Skatījumi:: 10
2020.gada novembris
Laikraksta "Vaduguns" 2020.gada novembra numuri PDF formātā
29 janvāris, 2021 Skatījumi:: 4