Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunumi un papildinājumi
Daukste Inese
Pedagoģe, amatierteātru režisore Dzimusi 1970.gada 20.maijā Briežuciema pagasta ciemā “Abriņas.” Turpat absolvējusi Briežuciema pamatskolu, mācības...
19 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 144
Briežuciema tematiskais amatu meistaru ciems
Briežuciema amatu meistaru ciems ir vieta, kur tiek kopti un godāti senie amati. Briežuciema „Kronīšu” mājās tiek cepta kviešu un rudzu maize pēc...
18 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 79
Jermacāne Lūcija
Izglītības un kultūras darbiniece, deju kolektīvu vadītāja Dzimusi 1957.gada 25. janvārī Omskas apgabalā. No 1.-8. klasei mācījusies Balvu...
18 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 94
Zaharova Zoja
Mūzikas pedagoģe, vokālā ansambļa "Razdoļje" vadītāja Dzimusi 1960.gada 27.novembrī Krievijas federācijas Kurskas pilsētā. Mācījusies tur līdz...
15 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 143
Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
Krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" izveidojās 2004.gadā. Lai uzstātos kādā Balvu vidusskolas pasākumā, sapulcējās tie, kam dziesma nav...
11 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 1969
Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
A. Šaicāna vadītā grupa "Leijerkastnieki" aktīvu darbību uzsāk 1987. gada nogalē, kad muzikanti piedalās gandrīz visos Tautas frontes pasākumos...
11 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 4420
Trešutins Igors
Metālkalējs. Dzimis Šķilbēnos 1967. gadā. Mācījies Rekavas un Balvu vidusskolās. Strādājis Šķilbēnu sovhozā par šoferi. Pēc tam 10 gadus strādāja...
10 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2152
Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
Līdz 1970. gadam deju kolektīvu vadīja Irēna Mičule ( Bukša). Tad vēl nebija telpu mēģinājumiem un dejotgribētāji pulcējās dažādās vietās Baltinavā....
09 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2117
Brīvības iela 1
Balvu gaļas kombināts Balvu gaļas kombināts, (01.01.1961 līdz 01.08.1990) Balvu gaļas pārstrādes nomas uzņēmums "Balga" (no 01.08.1990 līdz...
04 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3644
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
Par Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas dienu uzskata 1987.gada 11.aprīli, kad notika dziedātāju pirmā kopīgā uzstāšanās Balvu rajona ciemu...
04 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2878
Augustovas katoļu baznīca
Augustovas katoļu baznīca bija Bēržu draudzes kapela. Tā celta no koka 1828.gadā. Pirmo indultu tai devis Mogiļovas arhibīskaps. Ar to Augustova...
04 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3423
Upītes jauniešu folkloras kopa "Upīte''
Upītes jauniešu folkloras kopa izaugusi no Upītes bērnu folkloras kopas, bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3329
Viļakas folkloras kopa „Atzele”
Folkloras kopa „Atzele” dibināta Atmodas sākumā -1988. gadā, kad skolotāja Marianna Melne Susāju ciema „Zvaigznes” klubā aicināja sievas uz kopīgu...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3059
Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
Ansamblis dibināts 1981. gada rudenī un tā pirmās dziedātājas bija Rozālija Slišāne, Leontīne Slišāne un Aina Slišāne. "Pirmā dziesma, ko dziedājām...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3432
Žīguru folkloras kopa "Mežābele"
1997.gadā toreizējā Balvu rajona Kultūras nodaļas vadītāja Ruta Cibule, noklausoties Žīguru sievu psalmu dziedāšanu, aicināja Valentīnu Igovenu...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 1890
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” dibināts 1985. gadā. Tā pirmā vadītāja bijusi Viļakas vidusskolas skolotāja Lūcija Bondare, kad...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3335
Vectilžas folkloras kopa "Saime"
Vectilžas folkloras kopa ,,Saime” dibināta 2007.gada 16.septembrī, kad kopā tika saaicinātas vietējās sievas, kuras radu vai draugu godos, tepat...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2709
Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
Šķilbēnu pagasta Rekavas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1980. gadā. Ansambļa izveidošanas entuziasts bija Antons Slišāns. Līdz 1987. gadam...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2952
Susāju etnogrāfiskais ansamblis
Susāju etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1994. gadā. Pirmais ansambļa sastāvs ir divi vīrieši un piecas sievas. Ansamblī dzied pagasta padomes...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2159
Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītājas Rutas Cibules projektā "Nemateriālās kultūras mantojuma...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3322
Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
Kupravas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1986. gada oktobrī. To dibinājušas toreizējās Kupravas vidusskolas skolotājas Anna Gabrāne un Antonija...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 2634
Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
Par kopas dibināšanas laiku uzskata 1995.gada februāri, kad Rekavas vidusskolā kopā sanāca dziedāt griboši jaunie skolotāji. Kopas dibināšanas...
03 jūnijs, 2020 Skatījumi:: 3528
Supe Mihalīna
Nacionālā partizāne Dzimusi 1923.gada 7.jūlijā Abrenes apriņķa Purvmalas pagastā daudzbērnu ģimenē. Mihalīnai vēl bija divi brāļi un četras māsas....
26 maijs, 2020 Skatījumi:: 1840
Briede Ilze
Maizes cepēja, godu saimniece, uzņēmēja Ilze Ivanovska (tagad Briede) dzimusi 1972.gada 4.augustā Žīguros Vijas un Vladislava Ivanovsku ģimenē kopā...
19 maijs, 2020 Skatījumi:: 2267
Salmanis Egons
Pūtēju orķestru diriģents, pūšaminstrumentu spēles skolotājs, Balvu Mūzikas skolas direktors Dzimis 1965. gada 27. maijā Balvu rajona Rugāju...
14 maijs, 2020 Skatījumi:: 3210