Puļča Zane

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1965.gada 20.aprīlī Tilžas pagasta Ūdrenē. Mācījusies Tilžas vidusskolā. Tūlīt pēc vidusskolas beigšanas 1983.gadā, sākusi strādāt Tilžas pasta nodaļā par pasta operatori. 1985.gadā beigusi sakaru nodaļas priekšnieku kursus Rīgā. Pastā viņa nostrādājusi līdz 1989.gadam
1987.gadā Zane apprecējusies un ģimene pārnākusi dzīvot uz Rugāju pagasta Tikaiņiem, kur dzīvo joprojām. Izaudzinātas divas meitas.
1993.gadā, kad atvēruši Upmalas sākumskolu, Zane te sākumā strādājusi par apkopēju, bet vēlāk no 1997.gada līdz 2004.gadam, kad skolu likvidēja - par apkopēju un pavāri. Tad divus gadus bijusi Rugāju pagasta kultūras darba organizatore Tikaiņos, pusgadu aizvietojusi bibliotekāri Tikaiņu bibliotēkā. Tagad strādā uz pusslodzi par strādnieci uz ceļiem.
Ticīga bijusi Zanes mamma Tekla Pičukāne, kura vadījusi Tilžas katoļu baznīcas draudzes dziedāšanu. Zane atceras, ka novembra mēnesī mājās vienmēr dziedājuši psalmus par mirušajiem, un tajās vienmēr piedalījusies arī viņa - sākumā sēdējusi klāt, bet vēlāk jau sākusi dziedāt. Reizēm Zani mamma ņēmusi līdzi, kad gājusi dziedāt pie mirušajiem. Tā arī pamazām iemācījusies psalmus dziedāt. Zane Puļča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Strādādama par kultūras darba organizatori, Zane skolā sākusi organizēt psalmu dziedāšanu. No 2009.gada psalmu dziedāšana notiek bibliotēkā, kad kopā sanāk ap desmit sievām. Tā kā nebijis psalmu vadītājas, nācies sākt vadīt pašai. Tagad Zane vada gan ikgadējās psalmu dziedāšanas Tikaiņu bibliotēkā, gan, kad aicina dziedāt tuvākajā apkārtnē. Viņu pazīst arī dzimtajā Tilžā un aicina dziedāt kopā arī ar Tilžas sievām. Rugājos parasti Zane dzied kopā ar Inesi Kočāni, Lidiju Voicišu, Mariju Griestiņu, Antoniju Stablenieci, Annu Zelču, Helēnu Pusti. Rugāju pusē psalmus dzied pēc 1985.gadā Dricānu draudzē izdotās grāmatas "Saļmys (Psalmes)", kur ir arī notis. Bet Tilžā, Zane stāsta, ka dzied pēc vecajām grāmatām.
Arī svētdienās Zane brauc vai nu uz Rugāju baznīcu, vai Tilžas katoļu baznīcu. Labprāt dzied garīgās dziesmas arī mājās.

Foto no personīgā arhīva: Zane Puļča 2008.gadā un kopā ar ģimeni Aglonā.


Raksta ID: 999
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Puļča Zane
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=999