Pokrotnieks Pēteris

Garīgo dziesmu dziedātājs
Dzimis 1922.gada 11.augustā Bērzpils pagasta Līdumniekos. Mācījies Līdumnieku četrklasīgajā skolā, tālāk - 5. un 6.klasi beidzis Bērzpils sešklasīgajā pamatskolā. 1940.gadā iestājies divgadīgajā Rēzeknes lauksaimniecības skolā. Pēteris Pokrotnieks tika iesaukts vācu armijā, vēlāk ieskaitīts latviešu 15.divīzijā. Latvijā kā demobilizēts karavīrs atgriezies 1947.gada rudenī. Sākumā strādājis savā saimniecībā, bet, kad nodibinājies kolhozs "Klints", viņš ticis iecelts par brigadieri. Tad divus gadus bijis agronoms kolhozā "Komunārs", pēc tam - nodaļas priekšnieks Golvaros, un visbeidzot - iecirkņa priekšnieks Zosuļos. Pensijā ir no 1982.gada. Jau būdams pensijā Pēteris strādājis par fermu brigadieri.
Dziedāt Pēteris Pokrotnieks iesācis jau sen. Vēl mācoties Bērzpilī, sācis dziedāt Bēržu baznīcas korī. Vēlāk, kad izveidojies jauniešu koris (bijis ap 70 dziedātājiem) pie baznīcas, dziedājis tajā. Ar kori piedalījies Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī 1940.gadā. Pēteris Pokrotnieks piedalījies arī Dziesmu svētkos Daugavpilī pēc 50 gadiem - 1990.gadā, kad visi vecie dziedātāji bijuši goda vietā. Kopumā viņš piedalījies septiņos lielajos Dziesmu svētkos, bet kā visskaistākos un visemocionālākos atceras Dziesmu svētkus 1973.gadā. Korī Pēteris dziedājis kopā ar sievu Veroniku. Viņš stāsta, ka kopā ar Veroniku Pīternieci bijuši no mazām dienām - kopā gājuši uz baznīcu, pamatskolā Bērzpilī mācījušies vienā klasē, līdz 1948.gadā apprecējušies. Izaudzinājuši piecus bērnus.
Pieredzējusī garīgo dziesmu dziedātāja Eleonora Namsone, stāstot par Bēržu draudzes kori, piebilst: "Ja būtu iespējams šodienas dziedātājiem paklausīties Vesperēs dziedāto Magnificat Dievmātes godam Pokrotnieku pāra izpildījumā. Tik brīnišķīgs izpildījums, skaists dziedājums! Dievs viņus apveltījis ar tādām skanīgām balsīm, ko nevar aizmirst. Neesmu vairs tādu izpildījumu dzirdējusi".
Dziedāt psalmus Pēteris sācis ģimenē - sieva Veronika bijusi psalmu vadītāja. Kad viņu aicinājuši psalmus vadīt, Pēteris arī gājis līdzi dziedāt. Psalmus kopā ar viņiem dziedājuši Genovefa Tiltiņa, Staņislavs Tiltiņš, Tekla Bondare, Anna Curika, Elvīra Pokrotniece. Dziedājuši parasti Pokrotnieku vai Tiltiņu mājās Visu Svēto dienā, pēc tam dziedāšanu pārcēluši uz Dvēseļu dienu - 2.novembri. Balss viņam skaista arī tagad, tikai sliktāk ir ar redzi, tāpēc dzied vienīgi pēc atmiņas. Arī vēl tagad Pēteri labprāt aicina dziedāt, jo cienījamais vīrs savos 90 gados ir gana aktīvs.
Miris 2018.gada 1.novembrī, apglabāts Līdumnieku kapos.


Foto no personīgā arhīva: Pēteris Pokrotnieks; ar sievu Veru un mazmeitu Kristīni (2008); ar Bērzpils kori Rīgā (pirmais mo labās puses) un Bēržu baznīcas kori 30.gadu beigās (4.rindā piektais no kreisās puses; sieva Veronika - 2.rindā no labās puses)


Raksta ID: 996
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Pokrotnieks Pēteris
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=996