Krakope Madaļa

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 6.oktobrī Briežuciema pagasta Pūšļevas ciemā daudzbērnu ģimenē. Mācījusies turpat Briežuciema sešklasīgajā skolā, bet pēc piektās klases jau bijusi spiesta sākt strādāt savā saimniecībā.
1964.gadā Madaļa apprecējusies un pārnākusi uz Šķilbēnu pagasta Bukiem, kur dzīvo joprojām.
Kolhozu laikā sākusi strādāt par cūkkopēju kolhozā "Cīņa" un nostrādājusi līdz pat aiziešanai pensijā 1988.gadā. Ģimenē izaudzināti divi bērni.
Madaļa Krakope stāsta, ka agrāk jau psalmus dziedājuši gandrīz vai katrās mājās. Viņas mamma, iedama dziedāt pie kaimiņiem, vienreiz ņēmusi līdzi vienu vecāko meitu, citā vakarā - otru māsu. Tā iedama mammai līdzi arī iemācījusies dziedāt psalmus. Savukārt, iedama uz baznīcu (arī padomju laikā) un dziedādama kopā ar draudzi samācījusies dziedāt baznīcas dziesmas. Pārnākot uz Bukiem jau mācējusi dziedāt gan dziesmas, gan psalmus.
Madaļa ir pirmā dziesmu sācēja kapusvētkos uz Buku kapiem, agrāk bijusi arī vadītāja.
Tā kā Buku ciema tuvumā krucifiksa nav, tad maija mēnesī Jaunavas Marijas litāniju dziedājuši mājās. Reizēm apkārtējās sievas salasījušās un gājušas padziedāt uz Buku kapiem.Foto no personīgā arhīva: ar mazmeitu Evelīnu (2010); psalmu dziedājumi Buku kapsētā pirms kapusvētkiem (1995)


Raksta ID: 992
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Krakope Madaļa
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=992