Circene Konstance

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1935.gada 19.oktobrī Vectilžas pagasta Lutenānos. Mācījusies Vectilžas skolā, kur beigusi 5 klases. Pēc tam sākusi strādāt toreizējā kolhozā "Avangards" - palīdzējusi mammai slaukt govis. Kad 1960.gadā Konstance apprecējusies, pārnākusi uz vīra mājām Šķilbēnu pagasta Čilipīnē.  Te viņa strādājusi Rekavas slimnīcā par veļas mazgātāju, vēlāk - Rekavas bērnudārzā par auklīti. No 1985.gada ir pensijā. Konstance Circene ir izaudzinājusi 7 bērnus, ir 15 mazbērni.
No 2010.gada dzīvo pie dēla Šķilbēnu pagasta Pakašovā.
Psalmus Konstance sākusi dziedāt jau no mazotnes kopā ar mammu Teklu Ločmeli. Dziedājusi arī tajā laikā, kad auguši bērni. Tad viņu dziedāt palaidusi vīramāte. Tagad Konstance Circene ir pieprasīta psalmu dziedātāja un vadītāja tuvākā un tālākā apkārtnē. Viņa vadījusi psalmu dziedāšanu arī pie radiem Gulbenē. Pieredzējusī dziedātāja stāsta, ka tagad psalmus parasti dzied trīs reizes - pirms bēru dienas, bēru dienā un pēc bērēm. Visbiežāk viņa dzied kopā ar Valentīnu Keišu. Tad abas sievas arī vienojas, kura būs vadītāja. Dzied pārsvarā pēc vecajām grāmatām.
Konstance Circene stāsta, ka agrāk parasti psalmus dziedājuši pa ciemiem. Katru novembra vakaru sapulcējušies kādās mājās, katru vakaru citā vietā, un dziedājuši. Tagad psalmus sākuši dziedāt Šķilbēnu katoļu baznīcā, kad kopā sanāk visu apkārtējo ciemu dziedātājas. Baznīcā dziedāšanu pēc vajadzības vada Janīna Lapsa, Valentīna Keiša vai Konstance Circene.
Konstance zina arī visas baznīcas dziesmas, taču atzīst, ka tagad vairs mājās nedzied. Vairāk dziedājusi Čilipīnes mājās.
Konstance Circene visu maija mēnesi kopā ar Valentīnu Keišu un Irmīni Slišāni katru dienu dzied pie Pakašovas krucifiksa, kas atrodas netālu no mājām. Viņa piebilst - kā nākot vakars, tā jau velkot pie krusta. Kopā ar bērniem sanākot ap desmit cilvēkiem.


Foto no personīgā arhīva: pie Pakašovas krucifiksa 2011.gadā (stāv kreisajā pusē); Šķilbēnu vecajā baznīcā 2008.gadā (pirmā no labās puses) un jaunajā baznīcā dziedot saļmas 2011.gadā


Raksta ID: 991
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Circene Konstance
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=991