Keiša Monika

Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1934.gada 5.decembrī bijušā Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta "Annasmuižā". Mācījusies Mežvidu septiņgadīgajā skolā, kuru 1951.gadā pabeidzot, mācības turpinājusi Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Skolu beidzot viņu nosūtīja uz Abrenes rajona izglītības nodaļu. Darba gaitas Monika uzsāka Rekavas vidusskolā. Te nostrādājusi divus gadus, apprecējās un pārcēlās uz Augstasilu. Nākošos astoņus gadus (līdz skolas likvidācijai) viņa strādāja Augstasila pamatskolā. Te strādādama, 1967.gadā neklātienē pabeidza Daugavpils Pedagoģisko institūtu.

1965.gadā ģimene pārcēlās uz Upīti un tālākie Monikas Keišas darba gadi saistās ar Upītes skolu, kur kopumā nostrādāti 45 gadi. No 1976.gada līdz 1997.gadam bijusi skolas direktore. Monika Keiša ir "Gada skolotājs 2003", saņēmusi vairākus Pateicības un Atzinības rakstus par ilggadēju un godprātīgu darbu. 2010.gada augustā saņēmusi Viļakas novada domes Pateicību par ieguldījumu Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras saglabāšanā.

Dziedāt Upītes etnogrāfiskajā ansamblī Moniku 1985.gadā uzaicināja Ontons Slišāns. Sākumā ansamblī vairāk dziedājušas Ontona savāktās dziesmas, arī teicēju Stefānijas Keišas un Valentīnas Keišas dziesmas. Kopā ar ansambli Monika Keiša pabijusi visos folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, Siguldā, Rēzeknē un daudzās citās vietās, arī festivālā Maskavā.

Monika dzied arī saļmas. Viņa gan piebilst, ka dziedāšana Upītē atšķiras no dziedāšanas viņas dzimtajos Mežvidos.


 Foto no personīgā arhīva: Monika Keiša 80.gados, dziedot Maskavā ( pirmā no kreisās puses), ar Upītes etnogrāfisko ansambli 1987.gadā (2.rindā 4. no kreisās puses)


Raksta ID: 986
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Keiša Monika
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=986