Circens Alfrēds

Tautas muzikants
Dzimis 1950.gada 18.augustā Medņevas ciema padomes "Lodumos", tagad dzīvo Rogovsku ciemā. Mācījies Viduču pamatskolā, kur pabeidzis sākumā astoņas klases un jau krietni vēlāk arī vidusskolu. Pēc 8.klases mācības turpinājis Rankas profesionāli tehniskajā meža skolā. 1968.gadā to beidzis un pusgadu nostrādājis Žīguru MRS. 1969.gadā Alfrēds aizgājis dienēt armijā. Kad atgriezās no dienesta, strādājis par galdnieku un virpotāju Viļakas "Daiļradē". 1972.gadā Alfrēds apprecējies un aizbraucis dzīvot uz Dobeles rajona Bēni, kur strādājis par mežsargu. Tad kādu laiku vēl padzīvojis Limbažu rajonā, līdz 1979.gadā atgriezies Medņevā. Te Alfrēds līdz 1990.gadam strādājis par traktoristu, vēlāk savā zemnieku saimniecībā. Četrus gadus nostrādājis Medņevas bērnudārzā par kurinātāju un 2010.gadā aizgājis priekšlaicīgā pensijā.
Alfrēds Circens ir muzikants jau trešajā paaudzē. Savulaik trīsrindu garmoška bijusi vecmammai Elizabetei Kuzmanei. Spēlējis arī tēvs Broņislavs, tāpēc likumsakarīgi, ka agri sācis muzicēt arī puika, jau ganos ejot. Astoņu gadu vecumā tēvs no Erciku Marjana nopircis Alfrēdam garmošku ar stikla basiem. Muzicējis visbiežāk kopā ar māsīcu Lilitu Circeni. Vēlāk iemācījies spēlēt akordeonu, arī bez kādām notīm. Spēlējis kāzās, kara ballēs, talkās, kristabās. Spēlējis pārsvarā viens. 1995.gadā Alfrēds ar savu ģimeni piedalījies Medņevas ģimeņu "Spietā", kur ieguvuši pirmo vietu.
Alfrēds Circens piedalījies visās "Ermoņiku skaņās". Arī tagad viņš labprāt piedalās daudzos pagasta pasākumos, gadatirgos.
Kopš 2006.gada Alfrēds Circens spēlē Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī. Alfrēds spēlē uz akordeona, bajāna, garmoškas, cītara, arī ģitāras.
2012.gada martā Alfrēds Circens akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros kopā ar citiem Medņevas muzikantiem muzicējis Balvu centrālajā bibliotēkā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

R.Cibules foto: A.Circens muzicējot Balvu centrālajā bibliotēkā (2012)


Raksta ID: 930
Atjaunināts: 05 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Tautas muzikanti -> Circens Alfrēds
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=930