Liepiņa Rudīte

Māksliniece, pedagoģe
Dzimusi 1963.gadā Kubulos, tagad dzīvo un strādā Balvos. 1982.gadā beigusi Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, 1994.gadā - Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāli, 1999.gadā - Jelgavas LLU Pedagoģijas maģistratūru un 2009.gadā - studijas LU mākslas pedagoģijas maģistratūrā.
Rudīte strādājusi par mākslinieci - noformētāju Alūksnes rajona kultūras namā, par pedagogu Gulbenes mākslas skolā, bet kopš 1999.gada strādā Balvu Mākslas skolā, mācot bērniem kompozīciju, zīmēšanu, darbu materiālā un animāciju.
Sākumā Rudīte Liepiņa vairāk aizrāvusies ar grafiku, bet tagad top darbi zīda apgleznošanas un auduma aplikācijas tehnikās. Daudz gatavojusi karogus gan kolektīviem un iestādēm, gan privātpersonām. Pirmais Rudītes izgatavotais karogs bija Stāmerienas pamatskolai 1990.gadā. Pašreiz viņas kontā jau ir 12 karogi.
Rudīte bijusi scenogrāfe un kostīmu māksliniece divās Gulbenes Tautas teātra izrādēs - "Eskariols" un "Ziedu valstība", Balvu Tautas teātra izrādē "Brēmanes muzikanti" (2001). Izstādēs piedalās kopš 1992.gada. Bijušas divas izstādes uz Mākslas dienām Gulbenē, 2001.gadā - Kubulos un Balvu mākslas skolā, 2005.gadā - Alūksnes un Balvu novada muzejā, 2007.gadā - izstāde "Iespaidu varā" kopā ar A.Putniņu Balvu novada muzejā. Katru gadu Rudīte ņem dalību Balvu Mākslas skolas skolotāju radošo darbu izstādēs.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: R.Liepiņa Balvu Mākslas skolas pedagogu darbu izstādes atklāšanā (2011); Rudītes darbiRaksta ID: 93
Atjaunināts: 20 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Mākslinieki -> Liepiņa Rudīte
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=93