Baranovska Anna

Audēja
Dzimusi 1959.gada 25.jūlijā Rugāju pagasta Pērtupē, tagad dzīvo Lazdukalna pagasta Obulderos. Mācījusies Upatnieku pamatskolā un Rugāju vidusskolā. 1977.gadā sākusi strādāt Sadzīves pakalpojumu kombināta aušanas cehā Balvos, kur nostrādājusi līdz 1981.gadam. Sākumā bijusi mācekle un apguvusi visu aušanas procesu, vēlāk 2.kategorijas audēja. Pēc dekrēta atvaļinājuma Anna atnākusi uz vīra mājām Obulderos un strādājusi Lazdukalna pagastā par sekretāri, kasieri un Lazdukalna bērnudārzā. Kad likvidējuši bērnudārzu, dzīvojot mājās, jo ir sava saimniecība, bišu drava. Ilgu laiku audzējuši aitas, lai būtu sava dzija
Anna stāsta, ka apgūt aušanu viņai mudinājusi mamma Palmīra Apša, kura strādājusi "Daiļradē". Aušanu viņa apguvusi tieši Sadzīves pakalpojumu kombinātā. Audusi tautiskās gultas segas un spilvenus, un sienas segas.
Stelles bijušas arī vīramātei, un kad bērni bijuši mazi, audusi mājās. Stelles ir arī tagad. Mājās vairāk audusi dvieļus, galdsegas, tagad pārsvarā auž grīdsegas. Anna nosaka, ka austu daudz vairāk, ja vien būtu kur produkciju realizēt. Kopā ar meitu Anitu Tiltiņu, kura Smiltenē mācījusies arī par audēju, ir noaudušas balto tautastērpu. Anna, izmantojot sakrāsoto dziju un vecos džemperus, audusi arī gobelēnus

Foto no personīgā arhīva: A.Baranovska 2010.gada vasarā; Cesvainē (2007); A.Baranovskas darbi


Raksta ID: 908
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Audējas -> Baranovska Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=908