Grigāne Arnita

Pedagoģe, maizes cepēja
Dzimusi 1988.gada 20.augustā Balvos, pašlaik dzīvo un strādā Rīgā. Mācījusies Rugāju vidusskolā, kuru beigusi 2007.gadā. Tālāk studējusi LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē - 2011.gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā, tagad turpina studijas maģistratūrā. No 2011.gada septembra Arnita strādā par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rīgas 64.vidusskolā.
Jau skolas gados Arnita iesaistījusies un darbojusies daudzos pasākumos. Darbojusies biedrībā "Latvijas Mazpulki", kur izstrādājusi un realizējusi projektus, divus gadus bijusi 252.Rugāju mazpulka pašpārvaldes prezidente (2004.-2005.). 2007.gadā Arnita - Latvijas Mazpulku goda nominācijas "Augsim" un sudraba karotītes ieguvēja.
2006./2007.mācību gadā bijusi Rugāju vidusskolas pašpārvaldes prezidente, iepriekš kultūras nodaļas vadītāja
No 2004.gada līdz 2007.gadam bijusi Latgales kultūras un valodas vasaras nometnes "Atzolys" dalībniece, vēlāk arī nometnes organizatore. 2010.gadā organizēja un vadīja pārgājienu "Atzolīšim pa pādom".
Viisus skolas gadus dejojusi Rugāju pagasta tautas deju kolektīvos, ar kuriem piedalījusies daudzos un dažādos pasākumos, arī dziesmu un deju svētkos. Studentu gados dziedājusi LU studentu korī „Latve”.
2006.gadā Arnita ir eseju konkursa "Es un skolotājs" laureāte, 2007.agdā - valsts mēroga atzinība radošo darbu konkursā "Nē kūlas dedzināšanai".
Arnita Grigāne divus gadus pēc kārtas - 2009. un 2010.gadā ieguvusi Kristapa Morberga stipendiju.
Maizes cepšanas māku Arnita apguvusi no savas vecmammas Mariannas Grigānes, un tagad rupjmaizes cepšana viņai kļuvusi par hobiju. Sākumā Arnita ar māsām pulcējušās pie maizes abras, lai nogaršotu vecmammas iejaukto mīklu, vēlāk jau pati sāka veidot mazos maizes klaipiņus, kurus cepa uz kļavlapām, un lielajiem maizes klaipiem pārvilka krusta zīmi. Arnita atceras, ka Mārtiņdienas tirdziņā Rugāju vidusskolā mazā māsa Inese vienmēr nesusi pašcepto maizīti un skolasbiedri to jau gaidījuši. Ja sākumā Arnita arvien ieklausījās vecmammas padomos un gudrībās, tad tagad – jau no 2008.gada viņa maizi cep patstāvīgi. Arī vecmamma ir ieinteresēta, lai maizes cepšanas process „Kļavu” mājās nepārtrūktu, tāpēc savas zināšanas labprāt ir nodevusi mazmeitai. Cept gan sanāk reti - vienīgi, kad atbrauc uz dzimtajām mājām Baldonēs.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Arnita Grigāne cep maizi 2009.gada novembrī


Raksta ID: 902
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Maizes cepēji -> Grigāne Arnita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=902