Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"

2005.gadā Balvu pilsētā izveidojās divi jauni kori – senioru koris „Pīlādzis” un jauktais koris „Ezerkrasts”. Kora pilnais nosaukums ir Balvu pilsētas Kultūras un atpūtas centra jauktais koris „Ezerkrasts”. Korī dzied 42 dziedātāji. Pēdējos gados lielu interesi par kordziedāšanu izrāda vecāko klašu skolēni. Daudzus gadus korī dzied Inga Čubare, Lilita Buša, Sanita Daukste, Iveta Kacēna, Inese Krauliņa.
Kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Anastasija Ločmele, bet koncertmeistars – Viktors Bormanis
„Ezerkrasts” jau no pirmā pastāvēšanas gada novada skatēs iegūst 1.pakāpes diplomus. Koris regulāri piedalās KAC rīkotajos pasākumos, kā tradīcija ir ikgadējie koru sadziedāšanās svētki Gaujienā. 2008.gadā koris piedalījās Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā.
Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris ,,Ezerkrasts" 2010.gada oktobrī ar savu koncertprogrammu piedalījās Starptautiskajā koru festivālā, Igaunijā. Festivāla pirmajā dienā koris sniedza koncertu Pilvas kultūras centrā, kur tika dziedātas ne tikai latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, bet kopā ar Apes un igauņu koriem skandinātas arī dziesmas igauniski.
2011.gadā „Ezerkrasts” piedalījās Latgales un Vidzemes koru dienās Alūksnē, bet 20.augustā dziedāja Rīgas - 810 lielkoncertā Mežaparkā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu KAC arhīva: "Ezerkrasts" (2010) un koru skatē Gulbenē 2013.gada 5.maijā (R.Cibules foto)


Raksta ID: 892
Atjaunināts: 10 maijs, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=892