Ločmele Aina

Audēja
Dzimusi 1964.gada 26.martā Baltinavas pagasta Svilpovas ciemā. Mācījusies sākumā Briežuciema astoņgadīgajā skolā, vēlāk Baltinavas vidusskolā. Tālāk mācības turpinājusi Rīgas 34.profesionāli tehniskajā skolā, apgūstot šuvējas profesiju. Skolu beigusi 1984.gadā. Pirmā Ainas darbavieta bijusi Baltinavas šuvēju darbnīca, pēc tam strādājusi uz līguma mājās. Tagad strādā par apkopēju Briežuciema pagasta pārvaldē.
Aust Aina sākusi kopš 2009.gada, kad Briežuciema centra daudzdzīvokļa mājā vienā dzīvoklī tika ierīkota audēju darbnīca. Sākumā aušanas pamatzināšanas apguvusi pie Ivetas Gabrānes, tagad to turpina pie Jugitas Boldānes. Aušanu sākusi ar grīdsegu, spilvenu, somu aušanu, bet jau 2011.gada vasarā realizējusi lielu pasūtījumu – izaudusi gultas pārklāju. Mēģinājusi aust arī tautiskos brunčus. Ainai kā jau šuvējai nākas sašūt gan savas, gan citu audēju austās somas un spilvenus.
Aina Ločmele līdz ar citām audēju pulciņa dalībniecēm 2011.gada februārī  piedalījusies Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpasalā , jūnijā – Lielajā latgaļu gadatirgū Ludzā, kā arī dažādos pasākumos un meistardarbnīcās tepat Balvos un Briežuciemā – Balvu novada svētkos, gadskārtējos starpnovada amatu meistaru un rokdarbnieku darbu izstādēs Briežuciemā.
Aina Ločmele piedalās Briežuciema dramatiskajā kolektīvā un dejo līnijdejas. Ir ne tikai šo kolektīvu, bet arī citu Briežuciema pagasta kolektīvu šuvēja.
Mirusi 2016.gada 30.martā un apglabāta Breksenes kapos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no personīgā arhīva: A.Ločmele izstādē-gadatirgū "Balttour 2011" Ķīpsalā; Aina ar austajām somām (2011)


Raksta ID: 889
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Audējas -> Ločmele Aina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=889