Socka Austra

Audēja
Dzimusi 1932.gada 29.oktobrī Vectilžas pagasta „Asnu” mājās. Agri nomirusi mamma un tēvs, tāpēc bērnība pagājusi pie vecmammas un tantes pie Silenieku skolas. Silenieku septiņgadīgajā skolā pabeigusi septiņas klases. Tālāk sekojis darbs kolhozā – Austra bijusi uzskaitvede kantorī, slaukusi govis, barojusi zirgus.
1960.gadā pārcēlusies uz dzīvi Rugāju pagasta Nagļos, kur dzīvo joprojām. Te Austra sākusi aust un audusi uz patentstellēm. Stelles viņai bijušas mājās, bet strādājusi un darbus nodevusi Balvu sadzīves kombinātam.. No kombināta arī 1987.gadā aizgājusi pensijā.
Kā sagatavot audeklu, kā pareizi un veikli aust, Austra mācījusies no vecmammas māsas Karlīnes Volmanes, kura Rīgā bija beigusi audēju skolu. Audusi gultas segas, pārklājus, galdsegas, dvieļus. Austra bijusi 5.kategorijas mākslas audēja - aušanas prasmi apguvusi augstā līmenī. 90.gados Austrai Sockai liela darbu izstāde bijusi Balvu muzejā, kur bijis salikts viss viņas mūža darbs – arī izšuvumi, tamborējumi un adījumi. Austras kundze atceras, ka toreiz to visu ieraugot bijusi pārsteigta un prasījusi muzeja vadītājai M.Paiderei – vai tie tiešām visi esot tikai viņas darbi. Piedalījusies arī izstādēs Rugājos.
Dzīvē Austrai Sockai, vairākkārt, nācies pārdzīvot tuvu cilvēku nāvi, tāpēc viņa no 1992.gada vairs neauž. Liela daļa darbu ir izdalīti mazbērniem, bet daļa vēl stāv skapī. Arī stelles vēl esot šķūnīti, tikai noteikti trūkstot daļu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: A.Socka ar mazdēlu Edgaru (1987) – no personīgā arhīva; A.Socka (2011) un viņas darbi – foto I.Bobrova


Raksta ID: 876
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Audējas -> Socka Austra
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=876