Kindzule Irēna

Audēja
Dzimusi 1945.gada 15.februārī Bērzpils pagasta „Kiļavkā”. Mācījusies Golvaru septiņgadīgajā skolā. Irēna ļoti agri apprecējusies, vēl nebijis 18 gadu, kad piedzimis dēls. Jaunā ģimene tolaik dzīvojusi pie vīra vecākiem „Bērzišos”, bet 1966.gadā pārcēlušies uz dzīvokli Bērzpils centrā. Te dzīvo arī tagad.
„Bērzišos” Irēna Kindzule (dzimusi Vilciņa) bijusi mājsaimniece un izaudzinājusi piecus bērnus. No 1967.gada 26 gadus nostrādājusi par auklīti Bērzpils bērnudārzā. Kad bērnudārza vairs nebijis, kādu gadu strādājusi par kurinātāju un apkopēju kantorī. Un no 1995.gada ir pensijā.
Aust Irēna sākusi jau sestajā klasē. Mājās bijušas babiņas stelles, ar kurām tolaik audusi Irēnas mamma. Vēlāk šīs stelles nonākušas pie Irēnas, jo pārējām māsām aušana neesot interesējusi. Sākuma mamma neesot laidusi meiteni pie stellēm, bet viņai palikusi arvien sliktāka redze, un nācies vien prasīt meitu palīgā skaitīt nītis. Irēna visu iemācījusies ļoti ātri. Audusi segas, galdautus, palagus, dvieļus. Irēna atceras, ka tika audusi pat no siena presēšanas auklām, velkos liekot desmitā numura spolīšu diegus. Šie paklājiņi bijuši smagi, biezi un izturīgi. Bet, lai noaustu segu, velkos bija vajadzīgas 45 spolītes diegu.
Stelles dzīvoklī bijušas visu laiku, tagad vienīgi uz vasaru tiek izjauktas un iznestas ārā. Pārsvarā Irēna audusi sev un bērniem, nedaudz arī pēc pasūtījuma. Viņas darbu izstādes bijušas Balvos, Preiļos un, vairākkārt, Bērzpilī.
No 2010.gada decembra Bērzpils saieta namā ir telpa, kurā ir divas stelles, uz kurām Irēna visiem aust gribētājiem palīdz apgūt aušanas prasmi. Viņa priecājas par savu pirmo audzēkņu – Irīdas Madernieces, Intas Raciborskas, Lolitas Sergevičas, Antras Zelčas un Renātes Ākules pirmajiem izaustajiem grīdas celiņiem. Arī pati tagad vairāk auž tieši grīdsegas.
2012.gada Balvu novada svētkos Irēna Kindzule apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas saglabāšanā un tās pārmantojamības nodrošināšanā
Mirusi 2018.gada 16.augustā, apglabāta Bēržu kapos. Viņas veltījums Latvijas simtgadei - 10 metrus garais linu dvielis, paliks kā piemiņa un atgādinājums par Irēnas izcilajām prasmēm un darbīgo mūžu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: I.Kindzule pie stellēm 70.gadu beigās; ar mazmeitu Dignu viņas žetonu vakarā Gulbenes Valsts ģimnāzijā (2010); viņas darbi (2011); Irēna ar vienu no saviem pirmajiem darbiem Balvu reģiona audēju tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā (2011) - I.Bobrovas foto


Raksta ID: 875
Atjaunināts: 28 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Audējas -> Kindzule Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=875