Sudarovs Pēteris

Skolotājs, diriģents

Dzimis 1930. gada 11. novembrī Bērzpils pagasta ”Beļauskos”. 1951. gadā beidzis Bērzpils vidusskolu. 1952. gadā beidzis Rīgas 3. vidusskolas pedagoģisko dziedāšanas klasi, iegūdams tiesības mācīt dziedāšanu un visus mācību priekšmetus 1. – 4. klasei. Šeit viņa pedagogi ir profesors J. Mediņš un mūzikas kritiķis, diriģents A. Birnsons. 1952. gadā uzsāk darbu Balvu rajona Lielmežnieku 7- gadīgajā skolā par dziedāšanas un fiziskās audzināšanas skolotāju, bet ātri tiek pārcelts uz Stacijas 7- gadīgo skolu, kur strādā līdz 1956. gadam. 1956. gada rudenī sāk strādāt par dziedāšanas skolotāju Viļānu rajona Vidsmuižas vidusskolā, kur izveido 1.- 4.klašu , 5.- 7. klašu bērnu kori un 8.- 11. klašu jaukto kori. Koru skatēs kori gūst labus panākumus. Lai sekmīgāk strādātu, papildina zināšanas pašmācības ceļā, apmeklē kursus.

No 1959. gada strādā par mūzikas skolotāju Rugāju vidusskolā. Tiek atjaunoti un no jauna noorganizēti kori – 1.- 4. klašu, 5.- 8. klašu kori, 9.- 11. klašu jauktais koris un pirmais rajonā – zēnu koris. Visi kori ar labiem panākumiem darbojās visus 42 mācību gadus. Jauktais un zēnu koris vairākkārt piedalījies Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētkos. No 1981. gada vada rajona dziedāšanas skolotāju metodisko apvienību. Organizē seminārus, pieredzes apmaiņu starp rajona un citu rajonu skolām, vada rajona skolēnu Dziesmu svētkus. Par to vairākkārt apbalvots ar rajona Atzinības un Goda rakstiem. Apbalvots ar Izglītības Ministrijas Goda rakstiem. 1988. gadā piešķirts „Vecākā skolotāja” nosaukums. 1961. gadā organizē un vada padomju saimniecības „Rugāji” jaukto kori. Ir gūti labi panākumi koru skatēs. Padomju saimniecību koru skatē 1972. gadā ieguva 1. vietu un piedalījās fināla skatē Rīgā. 1982. gadā ieguva 2. vietu Latgales koru skatē. Vienlaicīgi ar kora darbu p. s. „Rugāji”  vada vīru un sieviešu vokālo ansambli, pūtēju orķestri, un vēlāk arī lauku kapelu. No 1972. gada vada Bērzpils jaukto kori. Vairākus gadus vadījis Lazdukalna sieviešu ansambli. Atzīmējot Rugāju pagasta jauktā kora 35. gadadienu, apbalvots ar Kultūras Ministrijas Goda rakstu. 2006. gadā Rugāju koris atzīmēja 45 gadadienu kopš dibināšanas, kas P. Sudarova vadībā darbojās nepārtraukti. Rugāju pagasta kori vada joprojām. Rugāju vidusskolā nestrādā kopš 2004./ 2005. mācību gada.

No 2006. gada līdz 2009.gadam vadīja Bērzpils folkloras kopu „Saivenis”.

2011.gadā Pēterim Sudarovam par 50 gadu mūža ieguldījumu kordziesmas saglabāšanā un popularizēšanā Rugāju novadā un Latvijā, par tautas tradicionālās kultūras kopšanu piešķirts Rugāju novada domes Goda raksts.  2017.gadā Pēteris Sudarovs saņēma "Latgales gada balvu 2016", bet 2018.gadā viņš bija Dziesmu un deju svētku vēstnesis Rugāju novadā. 2021.gadā Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Pēteri Sudarovu apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt viņu par Atzinības krusta virsnieku.

Ir Rugāju novada vidusskolas himnas "Rugāju skolai" melodijas autors.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto: Z.Logina - P.Sudarovs un viņa koris, atzīmējot Rugāju pagasta kora 45.gadadienu 2006.gadāRaksta ID: 87
Atjaunināts: 14 maijs, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Sudarovs Pēteris
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=87