Slišāne Irēna

Folkloriste, pedagoģe, Upītes bērnu folkloras kopas vadītāja, audēja
Dzimusi 1952.gada 16.maijā Šķilbēnu pagasta Upītē. Mācījusies Upītes pamatskolā, Rekavas vidusskolā. 1971.gadā Irēna uzsāk darba gaitas Upītes pamatskolā un no 1972.gada līdz 1976.gadam pabeidz Daugavpils Pedagoģisko institūtu, vēlāk arī Rēzeknes Augstskolā ieguvusi sākumskolas skolotājas kvalifikāciju ar matemātikas skolotājas papildspecialitāti. Skolā viņa nostrādā līdz 1984.gadam. Tālāk seko darbs Šķilbēnu 2.bibliotēkā Upītē, kur Irēna ar nelielu pārtraukumu nostrādā līdz 1994.gadam decembrim. Tagad atkal strādā Upītes pamatskolā.
Vēl būdama Upītes bibliotēkas vadītāja Irēna Slišāne 1982.gadā sāk vadīt Upītes bērnu folkloras kopu, kura sekmīgi darbojas jau ceturtajā paaudzē arī šobrīd. Ar bērnu folkloras kopu un Upītes etnogrāfisko ansambli piedalījusies vairākos folkloras festivālos "Baltica", ar bērnu folkloras kopu - Latgales TV festivālā (1995) un starptautiskajā bērnu festivālā Turcijā (1995). No 1999.gada katru gadu piedalījusies Kūkovas novada folkloras svētku organizēšanā Upītē. Bijusi vairāku VKKF atbalstītu projektu vadītāja, kopā ar Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekiem demonstrējusi un mācījusi celaiņu aušanas prasmes dažādos folkloras pasākumos, darbojusies Upītes puses tautas danču, vakarēšanas dziesmu, masku gatavošanas un Ziemassvētku čigānos iešanas meistardarbnīcās.
Liela audēja bijusi Irēnas mamma Helēna Vizule, kas pati krāsojusi dzijas, salikusi krāsas un visu ko audusi. Bet pati Irēna aušanas iemaņas apguvusi 80.gadu vidū pie Romkas Malvīnes, kas strādājusi par audēju "Daiļradē". Tolaik Irēna strādājusi bibliotēkā, un bibliotēkā bijušas stelles. Strādādama mācījusies gan pati, gan mēģinājusi palīdzēt citiem interesentiem.
Bet tagad Irēna Slišāne auž pamatā ar mazajām galda stellītēm un celu dēlīšiem. Šo aušana viņa 1989.gadā apguva kursos, un tagad to māca gan mājturības stundās, gan pulciņu nodarbībās bērniem. Izaustās celaines izmanto kā grāmatzīmes, kā somiņu rokturus. 2011.gada martā Upītē vadījusi Tradicionālo prasmju skolu, kur interesenti varēja apgūt jostu un prievīšu aušanu uz mazajām galda stellītēm.
Irēnu Slišāni un Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekus aicina uz dažādām meistardarbnīcām, kur viņi rāda aušanu ar celu dēlīšiem, aušanu uz rokas stellītēm, puzuru gatavošanu, draudzības rokassprādžu gatavošanu.
Irēna Slišāne ir Lielās folkloras gada balvas laureāte par izglītības veicināšanu 2001.gadā. Saņēmusi Latvijas republikas un Zinātnes Ministrijas Atzinības rakstu par ieguldīto darbu tradicionālās kultūras attīstībā (2003), Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Atzinību par ieguldījumu IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē (2005), Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par teicamu dejas tradīciju kopšanu Kūkovas novadā (2006), Izglītības un Zinātnes ministrijas un Valsts iniciatīvu centra Atzinību par nesavtīgo ieguldījumu interešu izglītības darbā un tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā (2007), Šķilbēnu pagasta padomes Atzinības rakstu par lokālās tradīcijas kopšanu un nodošanu jaunākajām paaudzēm (2007). 2010.gadā Irēna saņēmusi latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2009" par etnogrāfiskā pulciņa darbību Upītes pamatskolā
Mirusi 2018.gada 18.maijā. Apglabāta Breksenes kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

I.Slišāne savā klasē (2011) - I.Bobrovas foto un I.SlišāneTradicionālo prasmju skolas nodarbībās (2011) - foto no laikraksta "Vaduguns" arhīva


Raksta ID: 863
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Slišāne Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=863