Bruže Lilija

Kupravas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1940.gada 24.septembrī Ludzā. 1958.gadā beigusi kādreizējo Abrenes rajona Liepnas vidusskolu. Tajos gados skolā mācījuši ne vien dziedāšanu, bet divas reizes nedēļā bijusi arī kora dziedāšana. Dziedāšanu skolā mācījis skolotājs Pēteris Bricis, kurš vēlāk daudzus gadus strādājis Rekavas vidusskolā. Vasarā bijuši rajona dziesmu svētki Viļakā, arī koru kari. 1955.gadā Lilija piedalījusies Dziesmu svētkos Rīgā, uz tikko uzceltās Mežaparka estrādes. Skolas laikā viņa dziedājusi arī nelielākos ansambļos un duetos.
Pēc vidusskolas mācījusies Lauksaimniecības akadēmijā. Pirmos divus gadus, kad mācības notika Rīgā, Lilija dziedāja ansamblī, ko vadīja Pauls Kvelde. Ansamblis kopā ar deju kolektīviem "Daina" un "Dancis" piedalījušies kopējos koncertos. Pēc mācību pārcelšanas uz Jelgavu, dalība ansamblī pārtrūka. Bet 4.kursā, mācoties Vecaucē, no viņu kursa vien izveidojās ansamblis kora lielumā, kurš kopā ar deju kolektīvu uzstājās koncertos.
Pēc mācībām akadēmijā Lilija vairākus gadus dzīvoja un strādāja novadā, kur nebija skolas, un līdz ar to arī nekādas dziedāšanas. Reizēm sanāca kopā vairāki dziedātgriboši cilvēki ansamblī, bet tas notika tikai epizodiski.
Kad 1972 gadā Lilija Bruže pārcēlās uz Kupravu, te jau bija koris. Tajā vīru balsis dziedāja galvenokārt Žīguru MRS darbinieki, un pēc kāda laika kopā ar Žīguriem izveidojās divi kori - vīru un sieviešu. Tādā veidā viņi piedalījušies 1980.gada Dziesmu svētkos Rīgā. Pēc tam atkal sadalījušies jauktajos koros un piedalījušies 1985.gada Dziesmu svētkos. Tad nākuši laiki, kad kori iziruši un pārveidojušies par vokālajiem vai etnogrāfiskajiem ansambļiem. Kupravā bijuši abi - gan etnogrāfiskais ansamblis, gan vokālais ansamblis, kurā dziedājusi Lilija Bruže. Gadiem ejot vairāki dziedātāji vai nu aizbraukuši darba meklējumos, vai nu aizgājuši aizsaulē. Visu pārmaiņu rezultātā abi ansambļi apvienojušies un tagad uzstājas kā Kupravas etnogrāfiskais ansamblis. Kādu laiku bija arī ansambļa vadītāja. Lilijas kundze gan atzīst, ka viņai etnogrāfiskā dziedāšana ir pasveša, bet galvenais tomēr esot piedalīties un atbalstīt visai trūcīgo un pamazām iznīkstošo lauku kultūras vidi.
No 2010.gada oktobra Lilija Bruže dzīvo Viļakas novada Medņevas pagastā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Raksta ID: 859
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Bruže Lilija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=859