Kovaļevska Jadviga


Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1931.gada 14.maijā Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā. Vispirms mācījusies Rekavas pamatskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas 1951.gadā Jadviga uzsākusi mācības Zaļenieku lauksaimniecības tehnikumā par agronomi. Skolu beidzot 1953.gadā viņa apprecējās un aizgāja dzīvot uz Jēkabpils rajona Zalvi. 1960.gadā jaunā ģimene pārcēlās uz kolhozu "Sarkanais Partizāns", bet 1962.gadā - uz Jadvigas mammas māju Šķilbēnu pagasta Čilipīnē, kur viņa dzīvo joprojām. Atbraukusi uz Šķilbēniem, Jadviga strādāja Rekavas maizes ceptuvē par vadītāju. Te cepa tikai formas rudzu maizi, kuru tālāk ar zirgu izvadāja pa visiem pagasta veikaliem. Kad Balvos atklāja maizes ceptuvi, to likvidēja. 1963.gadā Jadviga sāka strādāt saimniecības preču veikalā un nostrādāja līdz 1979.gadam. Tālāk viņa līdz pat pensijai 1986.gadā bija lopkopības fermu brigadiere padomju saimniecībā "Šķilbēni".
Visā savā dzīves gājumā Jadviga Kovaļevska bijusi enerģiska pašdarbniece - dziedājusi skolas korī, ciema sieviešu korī, dejojusi tautas dejas. No 1980.gada dzied Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.
Jadviga Kovaļevska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Jadviga iemācījās no mazām dienām. Mamma tolaik allaž ņēma viņu līdzi dziedāt pie kaimiņiem. Novembra mēnesī tad katrā mājā centās dziedāt psalmus. Kad 1962.gadā Jadviga atnāca uz Čilipīni, dziedāja tikai tad, kad kāds nomira. Sākumā viņa gāja kopā ar kaimiņieni Veroniku Bukšu. 90.gadu sākumā, kad nebija kas vada pslmu dziedāšanu, Jadviga sāka vadīt. Tagad psalmus apmēram trīs reizes gadā ( Dvēseļu dienā, pirms kapusvētkiem un pirms Svecīšu vakara) dzied Čilipīnes kapu kapličā. Dzied kopā ar Antoņinu Bukšu, Emeritu Ločmeli, Konstanci Circeni, Leontīnu Circeni, Annu Tutiņu. Kad tuvinieki aicina, dzied arī bēru mājā. Pēdējā laikā gan biežāk tuvinieki psalmu dziedāšanu organizē tieši Šķilbēnu katoļu baznīcā nevis mājās.
Jadviga Kovaļevska no 1962.gada  vairāk kā 40 gadus bija Čilipīnes kapu vecākā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Jadviga Kovaļevska "Baltica 2012" atlases skatē Viļakā 2011.gada 1.oktobrī (R.Cibules foto);  ar brāļa sievu Antoņinu Bondari Dziesmusvētku laikā Rīgā (1973); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli 1987.gadā (pirmā no kreisās puses) un 1994.gadā (trešā no kreisās puses); ar mazmeitām un vedeklu (2006) - foto no personīgā arhīva


Raksta ID: 854
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Kovaļevska Jadviga
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=854