Husare Irina

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa vadītāja
Dzimusi 1965.gada 13.jūlijā Šķilbēnu pagasta Kozlovā, bet tagad dzīvo Šķilbēnu pagasta Kangaru ciemā. Sākumā no 1972.gada līdz 1975.gadam mācījusies Kangaru pamatskolā, tālāk līdz 1983.gadam - Rekavas vidusskolā. Tālāk Irina mācības turpinājusi Smiltenes sovhoztehnikumā, kuru beidzot 1986.gada martā ieguvusi vetfeldšeres specialitāti. Darba gaitas uzsākusi 1986.gadā padomju saimniecībā "Šķilbēni". Jau tehnikuma laikā viņa apprecējās, ģimenē ir pieci bērni. Tagad strādā Rekavas vidusskolā par apkopēju un par liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķi.
Mācoties Rekavas vidusskolā, Irina dziedājusi korī un skolas pūtēju orķestrī spēlējusi uz trompetes. Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1988.gada, kad viņu uzaicināja toreizējā ansambļa vadītāja Emīlija Pužule. Ar ansambli piedalījusies visos folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos Rīgā, dziedājusi Valmierā, Valkā, Kuldīgā, Dundagā, Līvānos. Kopš 2007.gada septembra Irina Husare ir Šķilbēnu etnogrāfidkā ansambļa vadītāja
Irina dzied arī Šķilbēnu baznīcas korī un dejo līnijdejas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Irina Husare "Baltica 2012" atlases skatē Viļakā 2011.gada 1.oktobrī (R.Cibules foto)


Raksta ID: 853
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Husare Irina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=853