Ločmele Evija

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1979.gada 17.novembrī Briežuciema pagasta Cērpenes ciemā, bet vēlāk ģimene pārcēlusies uz Šķilbēnu pagasta Čilipīni. Mācījusies Rekavas vidusskolā, pēc kuras beigšanas studējusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju. Pēc augstskolas absolvēšanas divus gadus nostrādājusi Jelgavas 2. sākumskolā par pirmskolas skolotāju, tad sešus gadus – Medņevas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”. 2011.gadu nostrādāja Baltinavā par kultūras nama vadītāju, bet no 2012.gada dzīvo Rīgā un strādā par bērnudārza audzinātāju.
Mūzika un dziedāšana Evijai bija blakus kopš bērnības - tēvs spēlējis garmošku, bajānu, akordeonu. Bet kopā ar vecvecākiem viņa apguvusi dziedāšanu. Vecmamma Veronika Bukša meiteni ņēmusi līdzi dziedāt psalmus. Pateicoties psalmu dziedāšanai, viņa no dziesmu grāmatām vispirms iemācījās lasīt latgaliski. Arī ģimenes godos tēvs allaž spēlējis, bet visi pārējie dziedājuši.
Skolas laikā Evija dziedāja korī un pamatskolas laikā sāka dziedāt folkloras kopā "Rekavas dzintars". Kad Evija pēc studijām un dzīves Jelgavā 2003.gadā atgriezās Šķilbēnu pusē, Aina Slišāne viņu aicināja uz Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli, kur ar nelieliem pārtraukumiem dzied arī šobrīd. Piedalījusies 2018.gada Dziesmusvētkos Rīgā. Evija labprāt dzied "tolku bolsus", kuri raksturīgi Šķilbēnu, Briežuciema un Baltinavas pagastiem. Tā kā Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim ir laba sadarbība ar Zani Šmiti, tad tieši viņa bija tā, kura pilnveidoja vairāku dziedātāju, arī Evijas, iemaņas, kā pareizi dziedāt "tolku bolsus" un pusbalsi. Evija Ločmele ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no E.Ločmeles personīgā arhīva: Evija 2018.gada Dziesmu svētkos un 2012.gadā


Raksta ID: 850
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Ločmele Evija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=850