Stērniniece Bronislava

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1926. gada 15. maijā Bērzpils pagasta Augstaros zemnieku ģimenē, kurā auga trīs dēli un divas meitas. Mācījusies Bērzpils pamatskolā pie audzinātāja Ciprijana Pokrotnieka ( dzejnieka un tautasdziesmu zinātāja Augusta Eglāja). Vasaras pagāja ganu gaitās, bet jau no četrpadsmit gadu vecuma piedalījās siena pļaušanā ar izkapti, kā tajos laikos bija ierasts. Bijusi laba pļāvēja, labāka par citiem. Dziesmas iemācījusies no savas mātes, kura arī bijusi liela dziedātāja.Sākumā Beņislavas etnogrāfisko ansambli bija grūti iedomāties bez Broņas, īpaši kāzās, kad sprēgāja apdziedāšanās dziesmas. 1956. gadā apprecējusies. Ģimenē valdīja saticība. Ir izaudzināti dēls un meita. Dzīvoja Osā , bet nekas netraucēja ierasties uz mēģinājumiem Lazdukalna centrā, jo viņas dziedāšanas prieku atbalstīja vīrs Jānis.

Osas dziesminiece mūžībā aizgāja 2008.gada 3.aprīlī


R. Cibules fotoRaksta ID: 85
Atjaunināts: 10 decembris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Stērniniece Bronislava
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=85