Pužule Zinaīda

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 23.oktobrī Baltinavas pagasta Slobodas ciemā. Pabeigusi Baltinavas vidusskolu un Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku nodaļu, 1956.gadā sāka strādāt Baltinavas klubā par vadītāju. 1960.gadā Zinaīdu ievēlēja par Baltinavas ciema padomes sekretāri. Pēc četriem gadiem viņa atkal atgriezās klubā. Kad ciema padomes priekšsēdētājs Staņislavs Mežals brauca prom, Zinaīdu pierunāja kādu laiku būt par priekšsēdētāju.
1966.gadā Zinaīda Kaņepe apprecējās u 1969.gadā pārcēlās uz vīra mājām Šķilbēnu pagasta Vilkovā. Te dzīvo joprojām. Dzīvojot Vilkovā, viņa strādāja Valsts apdrošināšanas inspekcijā Balvos par inspektori Šķilbēnu, Medņevas un Baltinavas iecirkņos. 1980.gadā Zinaīdu uzaicināja strādāt par individuālā sektora zootehniķi Šķilbēnu ciema padomē. Tā viņa nostrādāja līdz pensijai 1993.gadā.
Tā kā Zinaīda Pužule dzimusi muzikālā ģimenē, tad viņa jau skolas gados dziedājusi jauktajā korī un vokālajā ansamblī. No 1982.gada līdz 2013.gadam dziedājusi Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.
Dziedāt psalmus Zinaīda iesāka 90.gados. Tā kā pati viņa nebija dziedājusi psalmus, gāja kopā ar vecajām dziedātājām Bārbalu Pužuli un Teklu Pužuli, un samācījās. Sākumā bija raksturīgi, ka psalmus dziedāja pa ciemiem, un tikai vēlāk sāka pievienoties arī apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Agrāk dziedāja pēc vecajām grāmatām, tagad pēc "„Saļmys”( Psalmes) : Lyugšonas par nūmyrušīm". Tagad psalmus dzied dienu pirms un pēc bērēm, četrdesmitajā dienā pēc bērēm un pēc gada. Reizēm psalmu dziedāšanu organizē par mirušo kādās gadadienās. Zinaīda Pužule dzied kopā ar Lidiju Loginu, Irēnu Loginu, Marutu Vancāni, Annu Vancāni, Mariju Saidāni, Ilzi Saidāni. Zinaīdu aicina vadīt psalmu dziedāšanu arī apkārtējos ciemos.
Maija mēnesī dzied pie Vilkovas krucifiksa, kur dziedāšanu parasti organizē Daina Pužule

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Zinaīda Pužule (2012);  ar sievām, kuras ir dziedājušas psalmus (otrā no labās puses); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli 2011.gadā (trešā no labās puses) un 2012.gadā (pirmajā rindā otrā no kreisās puses);ar mazbērniem (2004)


Raksta ID: 848
Atjaunināts: 11 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Pužule Zinaīda
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=848