Spalviņa Broņislava

Bērzpils folkloras kopas un garīgo dziesmu dziedātaja
Dzimusi 1941.gada 2.novembrī Golvaru ciema padomes Tabakovas ciemā Kindzuļu ģimenē. Mācījusies Līdumnieku četrklasīgajā pamatskolā, Golvaru septiņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas uzreiz sākusi strādāt Bērzpils ciema padomē par kasieri, bet vēlāk - ap 1965.gadu - Bērzpils vidusskolā par laboranti fizikas un ķīmijas kabinetā. Vēlāk skolā viņa strādājusi gan par internāta audzinātāju , gan grāmatvedībā. Tā kā skolā nācās meitenēm mācīt stundu "Slaukšanas operators" (zēniem bija "Lauksaimniecības mehanizators"), Broņislava mācījās un neklātienē pabeidza Bulduru lauksaimniecības tehnikumu kā zootehniķe. Tā arī līdz pensijai 1996.gadā un vēl pāris gadus skolā nostrādāja.
Koros Broņislava dziedājusi jau mācoties skolā, bet strādājot skolā Bērzpilī - dziedājusi Balvu skolotāju korī . Dziedājusi arī Bērzpils korī un sieviešu vokālajā ansamblī. Padomju laikā ar ansambli dziedājusi gan bērēs, gan kāzās, gan dažādos pasākumos - graudu kulšanas sākuma reizē, pirmrindnieku godināšanas pasākumos utt. Piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos Rīgā.
Kopš 1997.gada dzied Bērzpils folkloras kopā.
Garīgajiem dziedājumiem Broņislava Spalviņa pievērsusies 90.gados. Tolaik kaimiņos pazīstama saļmu dziedātāja bija Vera Prole, kura viņu reizēm aicinājusi līdzi dziedāt. Vēlāk viņu kā dziedātāju sākusi ņemt Eleonora Namsone.Tagad  Broņislava dzied kopā ar Aiju Ikstenu, Annu Bitaini. Dzied kapusvētkos, bērēs, saļmes, dzied arī baznīcā. Broņislava kopā ar apkārtējām sievām maija mēnesī ik pārdienas dzied pie vietējā Beļausku krucifiksa. Pēdējā laikā pie krucifiksa viņa dzied kopā ar Annu Sudari, Annu Sideļņiku, Marijannu Jurkāni, Aiju Ikstenu un Annu Krivišu. Broņislava Spalviņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Broņislava Spalviņa bijusi daudzos svētceļojumos -Krakovā, Lurdā, Vatikānā, Medžugorjē, Čenstohovā.

 

Foto no personīgā arhīva: B.Spalviņa (2010); Vatikāna laukumā (2011); pie Beļausku krucifiksa 2006.gadā (no kreisās puses - Marcijana Učelniece, Anna Sudare, Meta Grodņa, Marcijana Kindzule, Agnese Lune, Mārīte Jurkāne un Broņislava Spalviņa)Raksta ID: 840
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Spalviņa Broņislava
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=840