Gaspažiņa Lucija

Bērzpils folkloras kopas "Saivenis"  un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1949.gada 8.aprīlī Balvu rajona Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā. Beigusi Rekavas vidusskolu, tad mācījusies Maltas tehnikumā, kuru beidza 1970.gadā. Pēc tehnikuma beigšanas uzreiz sāka strādāt Bērzpils saimniecībā par zootehniķi. Par cūkkopības un ciltslietu zootehniķi viņa strādāja līdz saimniecības likvidācijai 1993.gadā. 1994.gadā sāka strādāt Bērzpils vidusskolā par garderobisti. Darba gaitas beidza 2009.gadā.
1975.gadā Lucija apprecējās. Ģimenē izaudzināts dēls Rimants. No 1970.gada dzīvo Bērzpils centrā.
1977.gadā Lucija sākusi dziedāt Bērzpils pagasta jauktajā korī, piedalījusies vairākos Latvijas Dziesmu svētkos Rīgā. Dziedājusi arī vokālajā ansamblī. Folkloras kopā  "Saivenis"dzied no 2010. gada februāra. Ar kopu Lucija piedalījusies folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, Latvijas simtgades pasākumos.
Lucija Gaspažiņa ir ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.  Dzied viņa pie Centra krucifiksa Bērzpilī. No 2010.gada, kad vairs nestrādāja, dziedājumos piedalās regulāri. Tolaik maija dziedājumus vadīja Eleonora Namsone, bet ar 2015.gadu to nodeva Lucijai. Pirmais lielais eksāmens sakrita ar Radio Marija ierakstu, ko godam izturēja, jo turpat blakus sēdēja Namsone. Ja sākuma gados dziedāja 8-9 sievas, tad 2022.gadā - tikai četras, reizēm pat tikai divas sievas. Patreiz ar Luciju Gaspažiņu dzied Anna Poševa, Stefānija Kindzule, Adrija šustere, reizēm pievienojas Aivita Rakstiņa un Aija Poševa. Pie krucifiksa reizi gadā noskaita arī aizlūgumu par mirušajiem
No 2015.gada Lucija uzņēmusies arī apkopšanas rūpes, tāpēc pie krucifiksa aiziet katru nedēļu.
Lucija Gaspažīņa Bērzpils pusē vada arī psalmu dziedāšanu. Visbiežāk dzied kopā ar Aiju Ikstenu, Annu Griestiņu un Annu Bitaini.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Lucija (I.Bobrovas foto, 2022), pie krucifiksa (2014); ar Bērzpils etnogrāfisko ansambli


Raksta ID: 835
Atjaunināts: 12 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Gaspažiņa Lucija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=835