Zelča Olga

Tilžas folkloras kopas dziedātāja
Dzimusi 1825.gadā 16.janvārī Tilžas pagastā "Kapulejas" mājās Bernarda un Madaras (Magdas) Zelču ģimenē. Olgai bija divas māsas un brālis, kurš krita Otrajā Pasaules karā. Septiņu gadu vecumā sāka skolas gaitas Skrindas pamatskolā Tilžā, kur beidza 6. klases. Tad sāka mācīties Tilžas nepilnajā vidusskolā, kuru pēc kāda laika aizvēra un Olga aizgāja mācīties uz Malnavas tehnikumu. Šo skolu beidza ar Sarkano diplomu 1946. gadā. Pēc tehnikuma viņu nosūtīja strādāt uz Kultūras ministriju Rīgā, kuru ātri vien likvidē, tāpēc Olga atgriežas strādāt Tilžā. Kādu laiku strādā vecāku piemājas saimniecībā. 1949. gadā sāk strādāt Tilžas pamatskolā par skolotāju pirmajām četrām klasēm, paralēli darbam skolā sāk mācības Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Kādu laiku Olga strādā Kubulu četrklasīgajā skolā par vadītāju. 1949.gadā Olga apprecas un viņu pārceļ uz Vectilžas skolu par direktori, kur nostrādā sešus gadus. Tā kā Olga nestājās partijā, viņai nākas aiziet no direktores amata. 1955.gadā pāriet strādāt uz Rugāju vidusskolu, kur nostrādā divus gadus, tad pāriet uz Tilžas vidusskolu par ražošanas vadītāju. 1959.gadā sāk strādāt tajā pašā skolā par mācību pārzini un šajā amatā nostrādā piecus gadus. No 1964. gada līdz pat pensijai Olga pasniedza vidusskolas klasēm bioloģiju un visām klasēm ķīmiju.
Savu laiku Olga dziedāja Tilžas sieviešu korī, darbojās Tilžas ciema sieviešu padomē. Olga izaudzināja meitu un dēlu. Meita strādā Balvu aptiekā, dēls dzīvo un strādā Murmanskā uz kuģa par kapteini. Olga aizraujas ar puķu (lilijas, rozes) un vīnogu audzēšanu, ziemā min krustvārdu mīklas, patīk kulinārija un dziedāt. Kad 1990. gadā Olga aizgāja pensijā, sāka dziedāt Tilžas folkloras kopā, kur viņa ir galvenais „runas vīrs“, kurai nekad netrūkst vārdu, ko pateikt īstajā laikā un īstajā vietā. Viņa ir daudz pētījusi folkloras mantojumu, tāpēc ir laba padomdevēja daudzos jautājumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: O.Zelča folkloras kopas sastāvā Tilžas vidusskolā 1995.gadā (piektā no labās puses); 80 gadu jubilejas reizē (2005); godinot dziedātāju Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25.gadu jubilejas reizē 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto)


Raksta ID: 832
Atjaunināts: 23 oktobris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Zelča Olga
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=832