Jēkabsone Daiga

Tilžas folkloras kopas vadītāja, pedagoģe
Dzimusi 1965.gada 25.jūlijā Rugāju ciema padomes "Baldonēs". Mācījusies Upatnieku astoņgadīgās skolas pēdējā izlaiduma klasē, jo skola 1980.gadā tika slēgta. Tālāk mācības Daiga turpinājusi Rugāju vidusskolā. Pēc vidusskolas 1983.gadā sākusi strādāt par audzinātāju Tilžas internātskolā. 1984.gadā uzsākusi studijas Liepājas Pedagoģiskajā institūtā kā pamatskolas skolotāja. No 1990.gada Daiga Jēkabsone strādā Tilžas vidusskolā. 2004.gadā ieguvusi papildus specialitāti - angļu valodas skolotāja. Viņa ir arī muzikālā audzinātāja Tilžas bērnudārzā.
Ar dziesmu Daiga saistīta jau no bērnības, jo viņas mamma Regīna Čudarāne ir mūzikas skolotāja un kordiriģente. Daiga dziedājusi Tilžas ciema sieviešu ansamblī, Balvu Skolotāju korī, korī "Mirklis" un joprojām turpina dziedāt Tilžas pagasta korī. Tilžas vidusskolā Daiga vada bērnu folkloras ansambli, ar kuru piedalījusies bērnu folkloras nometnēs un bērnu tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcās
No 1998.gada Daiga vada Tilžas folkloras kopu. Abi kolektīvi visbiežāk uzstājas kopā, kopā dziedot vecmammām ar mazbērniem
Daigas Jēkabsones ģimene dzīvo Tilžā, ir sava naturālā saimniecība. Viņa no mammas apguvusi kā cept maizīti un tortes, un turpina to ikdienā darīt savās mājās. Izaudzināti četri bērni, kuri arī labprāt nodarbojas ar mūziku.
2006.gada decembrī Daiga Jēkabsone ar vīru Jāni un bērniem bija uzaicināti uz pili pie Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: D.Jēkabsone ar meitu un mammu folkloras festivāla "Baltica" laikā; ar Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju R.Čudarāni un Vectilžas folkloras kopas "Saime" vadītāju S.Loginu Rīgas pils dārzā (2008); ar Tilžas folkloras kopu Dziesmu svētku laikā Rīgā (2008); ar Tilžas bērnu folkloras ansambli vasaras dziedāšanas nometnē


Raksta ID: 826
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Jēkabsone Daiga
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=826