Laupace Irēna

Teicēja, Tilžas folkloras kopas dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 2.maijā Tilžas pagasta Ūdrenē "Ozolzīļu" mājās. Tagad dzīvo Tilžā. Mācījusies Pilskalna septiņgadīgajā skolā. Beidzot septiņas klases, bija jāsāk strādāt. Sākumā strādājusi dažādus darbus kolhozā, pēc tam no 1964.gada - Tilžas bērnudārzā, no 1992.gada līdz pensijai - pastā
Kādreiz Irēna Laupace daudz audusi, sagatavojusi pūru gan sev, gan māsai. Pēc vajadzības arī adījusi un šuvusi.
Tilžas folkloras kopā Irēna dzied kopš tā dibināšanas 1988.gadā. Viņa tiek uzskatīta par pirmo dziesmu sācēju, apdziedāšanas un rotāšanas dziesmu zinātāju. Irēna dziesmas mācījusies no mammas un vecmammas, bet laba balss bijusi arī tētim. Sākumā viņa ilgus gadus dziedājusi Tilžas korī, bet sākot dziedāt folkloras kopā, to atstājusi. Tomēr ar kori Irēna piedalījusies gan Dziesmu svētkos Daugavpilī, gan Dziesmu svētkos Rīgā. Toties ar Tilžas folkloras kopu piedalījusies folkloras festivālos "Baltica", daudz uzstājusies savās mājās Tilžā un citur rajonā.
Irēna Laupace piedalījusies Maija dziedājumos pie krustiem, dziedājusi garīgās dziesmas ansambļa sastāvā kapusvētkos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no personīgā arhīva: I.Laupace (pirmā no kreisās puses) ar mazmeitu (priekšplānā); folkloras kopas sastāvā (ceturtā no labās puses); Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas svinībās 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto)


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Tilžā 2005.gadā - teicēja, pirmā dziesmu sācēja Irēna Laupace ar Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sievām (no kreisās puses: Emīlija Bankova, Anna Jermacāne, Rita Čipate, Skaidrīte Avotiņa, Anna Čirka, Emīlija Gabrāne, Aina Dimitrijeva, Irēna Laupace ar mazmeitu Madaru. Olga Zelča, Elēna Vaivode, Daiga Jēkabsone, pie cītaras - Ārija Studente)


Raksta ID: 824
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Laupace Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=824