Ločmele Malvīne

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 8.februārī Medņevas pagasta Lodumas ciemā kā ceturtā meita septiņu bērnu ģimenē. Mācījusies Viduču pamatskolā.  Tēvs Antons Erciks bija muzikants, līdz ar to, tēvam muzicējot, visi bērni agri iemācījās dejot un dziedāt. Arī Malvīne nedaudz spēlēja kokli, toties visi viņas brāļi - Marijans, Jānis un Staņislavs labi spēlēja garmošku. Malvīnes bērnība un jaunība pagāja trūkumā un nabadzībā, bet ļoti skaistā vietā. Ar kaimiņu bērniem un māsām ganos ejot tika izdziedātas daudzas skaistas dziesmas. 1959.gadā viņa apprecējās ar Aloizu Ločmeli, kura ģimene bija izsūtīta uz Sibīriju, tāpēc arī Malvīne devās līdzi uz tālo Omskas apgabalu. 1961.gadā ģimene pārbrauca no Sibīrijas un gadus divus dzīvoja Gulbenes rajona Lizumā, audzinādama dēlus. Vēlāk ģimene dzīvoja turpat Gulbenes rajona Staros un Ogres rajona Taurupē. Abās vietās Malvīne strādāja fermā. 1974.gadā viņa ar pieciem maziem bērniem pārcēlās uz Medņevas pagasta Aizpurvi. Līdz pat pensijai 1986.gadā Malvīne Ločmele turpināja strādāt par teļkopēju Aizpurves fermā.
Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī dzied kopš tā dibināšanas pirmās dienas 1987.gadā. Šobrīd no pirmā sastāva viņas ir palikušas divatā ar Natāliju Smušku. Ar etnogrāfisko ansambli piedalījusies vairākos folkloras festivālos "Baltica", uzstājusies Brīvdabas muzejā un Dainu kalnā. 2014.gada vasarā ansamblis dziedāja novadnieka Valda Buša gleznu izstādes atklāšanā Jūrmalā. Visu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāju dzīves gājums (arī Malvīnes Ločmeles) aprakstīts 2006.gadā izdotajā grāmatā "Medņevas dziedātājas". Klāt ir arī divi diski, ar viņu dziedātām dziesmām. "Baltica 2012" laikā Medņevas etnogrāfiskais ansamblis Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā dziedāja psalmu trešo daļu.
Malvīne atceras, ka psalmus viņa dzied kopš bērnības, jo tolaik jau psalmu dziedāšana notika gandrīz visu nedēļu līdz pat bērēm. Tolaik viņu dziedāt mācīja tante Anna Circene, kura prata dziedāt ne tikai Dieva dziesmas, bet arī tautasdziesmas. Tagad visbiežāk psalmus dzied dienu pirms bērēm un pēc bērēm. Dzied ar Natāliju Smušku, Silviju Babāni, kura nepieciešamības gadījumā var aizvietot N.Smušku kā psalmu vadītāja, Antoņinu Pabērzu, Eleonoru Kaimiņu, Vitāliju Loginu, vidējās paaudzes dziedātājām - Lilitu Circeni, Janīnu Circeni, Līviju Circeni, Anitu Upīti, Skaidrīti Šaicāni.

Malvīne Ločmele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa dzied pie Loduma krucifiksa

Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 2020.gada 17.decembra sēdē Malvīnei Ločmelei piešķīra mūža stipendiju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Malvīne Ločmele Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - R.Cibules foto; jaunībā; 70 gadu jubilejas reizē (2006); ar mazmeitām Sarmīti un Gunitu - foto no personīgā arhīvaRaksta ID: 820
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Ločmele Malvīne
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=820