Zelča Helēna

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 23.martā Abrenes apriņķa Viļakas pagasta Aizpurves ciema zemnieku ģimenē. Skolas gaitas uzsākusi 1949.gadā Viduču septiņgadīgajā skolā un 1956.gadā turpinājusi Viļakas vidusskolā. Pēc skolas beigšanas Helēna tālāk mācījusies Liepājas Valsts V.Lāča Pedagoģiskajā institūtā, pēc kura beigšanas atgriezusies strādāt savā pirmajā skolā. Viduču pamatskolā arī nostrādāja visu mūžu.
Savulaik Helēna aktīvi piedalījusies pašdarbībā - spēlējusi dramatiskajā kolektīvā, dziedājusi korī, ansamblī. Ar rajona Skolotāju kori Ilmāra Sleža vadībā pabijusi Ukrainā, Kijevā, dziedājusi dažādās skatēs. Ilgus gadus bija ciema deputāte, vadījusi kultūrkomisijas darbu.
Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim pievienojusies 1988.gadā

/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Helēna blakus Valsts prezidentei (2003)


Raksta ID: 818
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Zelča Helēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=818