Babāne Valentīna

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1928.gada 14.jūlijā Viļakas pagasta Medņevā. Astoņu gadu vecumā sākās viņas skolas gaitas Semenovas četrgadīgajā skolā. Ģimenē visi dziedāja - brālis Mateušs spēlēja cītaru un vijoli, māsa Malvīne - kokli un vijoli. Sanākot ar kaimiņiem kopā uz tā sauktajām "večerinkām", gāja vaļā lielā izdziedāšanās. 1954.gadā Valentīna pabeidza Rankas lauksaimniecības viengadīgo skolu un strādāja turpat kolhozā „Zelta vārpa” par fermu pārzini.
1958.gadā Valentīna Matisāne apprecējās un pārcēlās uz Lodumas ciemu, kur ģimene uzcēla jaunu māju. Te viņa līdz pat pensijai strādāja kā laukstrādniece.
Valentīna Babāne ir Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībniece kopš tā dibināšanas 1987.gadā. Pēc kolektīva 25 gadu jubilejas pasākuma 2012.gada oktobrī, viņa te vairs nedzied. Kopā ar etnogrāfisko ansambli izbraukājusi vai visu Latviju. Sirdij vistuvākie ir Latgalei raksturīgie "tolku bolsi". Valentīna ansambļa dziesmu pūrā ir ienesusi: „Par upīti dīgu vilku”, „Man patika mīžu druva”, „Muns mīlīs dzeivoj tuoli”, „Bolta vuška”, „Oi, egle, egle”.
Valentīna dzied arī Dieva dziesmas, psalmus, dzied maija mēnesī pie krusta. Psalmus viņa dzied no mazotnes, jo vecākā māsa Tekla Logina allaž ņēma līdzi, kad pati gāja dziedāt. Dziedājusi visu laiku, labprāt dzied arī tagad, ja vien aizved. Dziedāt psalmus iemācījusies arī viņas meita Anita Upīte. Valentīna Babāne stāsta, ka lasījumus lasa visas pēc kārtas, un, ka dzied viņas pēc vecajām grāmatām. Viņa piedalās arī Medņevas tautas namā organizētajās kopīgajās psalmu dziedāšanās, kad aizlūdz par visiem pagasta tā gada mirušajiem.

Valentīna Babāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Lodumas krucifiksa.

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: V.Babāne 1954.gadā un savās mājās; V.Babāne ar etnogrāfisko ansambli 2004.gadā Jaunannā (priekšā pa labi); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012)- R.Cibules foto


Video no R.Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Rekovā 2005.gadā - Valentīna Babāne dzied kopā ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām (pa kreisi: Silvija Babāne; pa labi: Natālija Smuška, Helēna Zelča)Raksta ID: 810
Atjaunināts: 15 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Babāne Valentīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=810