Babāne Silvija

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1952.gada 9.jūnijā Medņevas pagasta Medņevas ciemā. 1961.gadā uzsākusi skolas gaitas Viduču astoņgadīgajā skolā. 1968. gadā, pēc Viduču skolas absolvēšanas, Silvija aizgājusi mācīties uz pārdevēju-pavāru skolu Balvos. Pēc skolas beigšanas sākumā strādājusi par pārdevēju, tad aizgājusi uz Viļakas ēdnīcu strādāt par pavāru. Pēc kāzām 1974.gadā, Silvija dzīvo vīra mājās Lodumas ciemā.
Kad bērni sāka apmeklēt skolu, Silvija astoņus gadus (no 1982.gada līdz 1990.gadam), līdz saslima vīramāte, strādāja par apdrošināšanas aģenti. Apmēram tajā pat laikā, izjūkot padomju saimniecībai "Medņeva", Babāni nodibinājuši savu zemnieku saimniecību. Sākumā nodarbojušies ar piena lopkopību, tagad vairāk pievērsušies gaļas ražošanai.
Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī Silvija Babāne dzied kopš 1996.gada. Ansamblī dziedāja viņas krustmāte Tekla Logina, kura jau iepriekš bija teikusi, ka Silvijai jānākot viņas vietā. Tā arī sanāca, ka pēc T.Loginas nāves Silvija sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī. Un dzied joprojām. Silvija Babāne ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstos iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu",  "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un  "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Silvijai Babānei allaž ir bijusi laba balss. Bērnībā gājusi līdzi mammai dziedāt psalmus, tikai tolaik nosēdēt 2-3 stundas licies ļoti garlaicīgi. Pati vairāk dziedāt psalmus sāka kad jau dziedāja etnogrāfiskajā ansamblī. Tolaik viņai patika kā dzied krustmāte Valentīna Babāne un ansambļa vadītāja Natālija Smuška. Tagad Silvija ne tikai regulāri dzied psalmus, bet arī vada dziedāšanu, ja nav N.Smuškas. Visbiežāk Silvijai sanāk dziedāšana kopā ar Anitu Upīti, Malvīni Ločmeli, Skaidrīti Šaicāni.
Maija mēnešos katru svētdienu, reizēm arī darbdienās, Silvija Babāne dzied pie Lodumas krucifiksa. Parasti te sanāk ap 10 cilvēkiem. Bieži atbrauc tie, kas dzimuši Lodumas ciemā, bet tagad dzīvo Semenovā. Ar etnogrāfiskā ansambļa sievām Silvija dzied arī pie citiem Medņevas pagasta krucifiksiem.

2019.gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonda padome Silvijai Babānei piešķīrusi Mūža stipendiju

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: S.Babāne (centrā) 50 gadu jubilejā ar etnogrāfiskā ansambļa sievām; Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - R.Cibules foto


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Rekovā 2005.gadā - Silvija Babāne dzied kopā ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa sievām (no kreisās puses tautastērpos: Valentīna Babāne, Silvija Babāne, Natālija Smuška, Helēna Zelča, Bārbala Dukaļska, Marijanna Kokoreviča un Ingrīda Žagare)Raksta ID: 809
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Babāne Silvija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=809