Kokoreviča Marijanna

Medņevas folkloras kopas „Egle” un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1952.gada 18.martā Medņevas pagasta Viduču ciema "Ziedugravās" Aleksandra un Borbalas Dukaļsku ģimenē. Jau agrā bērnībā vecāki pārcēlās uz dzīvi "Sīļovkā". Mācības uzsāka Viduču astoņgadīgajā skolā, bet pēc pamatskolas beigšanas turpināja Rekavas vidusskolā. Visus trīs gadus Marijanna skolā vadīja pašdarbību. Viņa dziedāja korī, meiteņu ansamblī un kā soliste uzstājās dažādos pasākumos. Visam klāt bija muzicēšana, jo pašmācības ceļā bija iemācījusies spēlēt uz garmoškas un akordeona.
Pēc vidusskolas beigšanas mācījās Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikumā. Pēc divarpus mācību gadiem ieguva konstruktores-modelētājas profesiju un uzsāka darba gaitas Viļakas šūšanas ateljē kā piegriezēja-šuvēja. 1975. gadā apprecējās un pārcēlās dzīvot vīra vecāku mājās Vecumu pagastā. Pēc nelaimes ar roku vajadzēja apgūt jaunu profesiju, jo iepriekšējās zināšanas vairs nebija liekamas lietā un pēc divu gadu mācībām Latvijas lauksaimniecības neklātienes tehnikumā Marijanna kļuva par kvalificētu agronomu un strādāja padomju saimniecībā „Vecumi” kā augkopības brigadiere.
1987.gadā ģimene pārceļas uz Viļaku, kur Marijanna strādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par iecirkņa priekšnieci. Zaudējot darbu padomju saimniecībā, 1995.gadā ģimeneatgriežas atpakaļ Medņevas pagastā un arī pašlaik dzīvo Medņevas ciema "Ceļmalās".
Strādājot Viļakā Marijanna Kokoreviča sāka dziedāt Viļakas kultūras nama jauktajā korī un 1990. gada Dziesmu svētkos pirmo reizi kāpa uz Mežaparka lielās estrādes. 2000.gadā viņa sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī. Kad 2008.gadā nemateriālā kultūras mantojuma projektā piedzima folkloras kopa „Egle”, Marijanna Kokoreviča ar 2009.gada februāri sāka dziedāt „Eglē”, kur dzied joproām. Kopš 2002.gada dzied arī Medņevas vokālajā ansamblī "Melodija", kuru vada meita Inita Raginska.
  Dziesmu kamolu Marijannai šūpulī ielika māmuļa Borbala Dukaļska, kura arī bija liela dziedātāja -dziedāja gan Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, gan bija psalmu vadītāja, kuru visur aicināja dziedāt. Mammai līdzi iedama, arī Marijanna apguva psalmu dziedāšanu. Kaut viņa dzied daudzus gadus, lasīt lasījumus sāka tikai ap 2004.gadu. Marianna dzied kopā ar Leontīni Čiguri, Helēnu Locāni, Anastasiju Erciku, Broņislavu Kokoreviču. Marijanna Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējāmAvotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Medņevas etnogrāfiskais ansamblis 2003.gadā (M.Kokoreviča pirmā no kreisās puse); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - no kreisās puses Ņina Circene, Marijanna Kokoreviča, Antonija Pabērza, Silvija Babāne (R.Cibules foto)


Raksta ID: 806
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Kokoreviča Marijanna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=806