Mežale Veneranda

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1934.gada 27.decembrī Šķilbēnu ciema padomes Ploskinē. Skolā sāka iet 1941.gadā Ignatovā. Viņa ir pabeigusi tikai četras klases, jo agri bija jāsāk strādāt. Sākumā ganīja govis un strādāja savā saimniecībā, vēlāk sovhozā "Zelta druva" slauca govis. 1962.gadā Veneranda apprecējās un pārnāca dzīvot uz Briežuciema pagasta Denicovu. Te viņa strādāja par cūkkopēju. No 2000.gada dzīvo Briežuciema centrā. Izaudzināti divi dēli.

Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī Veneranda Mežale dzied kopš 1978.gada. Dzied kopš ansambļa pirmsākuma un ir viena no enerģiskākajām sievām ansamblī. Kopā ar kolektīvu bijusi vairākos folkloras festivālos un citos pasākumos. Piedalījusies 2013.gada Dziesmusvētkos.

Dziedāt psalmus Veneranda iesākusi kopā ar vecmammu, un viņai ļoti paticis dziedāt. Kā sāka pati? Leontīna Šakina paņēma Venerandu sev līdzi dziedāt psalmus pie Alfona Keiša, kad viņam nomira mamma. Tā kā mātes vēlēšanās bija, lai viņai psalmus dziedātu trīs gadus, tad dēls arī katru gadu mātes miršanas dienā organizēja mājās psalmu dziedāšanu. Tā dziedāja piecus gadus līdz nomira pats Alfons Keišs. Vēlāk Veneranda piedalījusies vairākos psalmu dziedāšanas pasākumos Felicijas Loginas mājās. Veneranda stāsta, ka Briežuciema centrā ir divas psalmu sācējas – Leontīna Šakina un Genovefa Zelča, kuras parasti aicinot viņu dziedāt līdzi.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Veneranda Mežale (2013); folkloras materiāla vākšanas laikā 1983.gadā (otrā no kreisās puses); ar etnogrāfiskā ansambļa sievām un Andu Beitāni (ceturtā no kreisās puses); ar Marutu Ločmeli un Emīliju Loginu (2005)


Raksta ID: 799
Atjaunināts: 27 augusts, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Mežale Veneranda
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=799