Ločmele Maruta

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāja

Dzimusi 1965.gada 3.septembrī Briežuciema "Kļavusalās". Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā, pēc tam kādu laiku Malnavas sovhoztehnikumā. Vēlāk beigusi konditoru kursus Rīgā. Strādāja Briežuciema skolā, Baltinavas bērnudārzā un Baltinavas ēdnīcā par pavāri. Maruta ir bijusi daudzos godos, kāzās, bērēs par saimnieci. Maruta Ločmele ir laba sieru sējēja, godu saimniece, cilvēks ar labām organizatora spējām un aktiera talantu

Savā laikā Maruta ir dziedājusi Briežuciema vokālajā ansamblī, Baltinavas jauktajā korī, piedalījusies Briežuciema dramatiskajā kolektīvā. No 1995.gada dzied un vada Briežuciema etnogrāfisko ansambli. Marutas Ločmeles vadītais etnogrāfiskais kolektīvs ar pasākumu "Mana tautas dziesma ir mana sirds" 2018.gadā nosvinēja 40.jubileju un ierakstīja jubilejai disku      

Maruta Ločmele ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Kopā ar kolektīvu piedalījusies folkloras festivālos "Baltica", Pļaujas svētkos Ates dzirnavās un daudzos citos pasākumos. Vēl Maruta spēlē Briežuciema muzikantu grupā AMMA
2015.gadā Maruta Ločmele apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: M.Ločmele kolektīva 25.gadu jubilejā (ceturtā no labās puses); sarunā ar ilggadējo dziedātāju Emīliju Loginu (otrā no kreisās puses); Ates dzirnavās 2010.gadā; bundziniece grupā AMMA; etnogrāfiskā ansambļa 40 gadu jubilejas pasākumā (2018)Raksta ID: 797
Atjaunināts: 11 jūnijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 6
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Ločmele Maruta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=797