Ločmele Maruta

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1961.gada 30.jūlijā Vectilžas pagasta Ranguču ciemā. 1976.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo skolu, 1979.gadā - Tilžas vidusskolu. Tālāk Maruta mācījās Lauksaimniecības neklātienes tehnikumā, kur apguva zootehniļa specialitāti. Strādāja viņa padomju saimniecībā "Tilža" sākumā par kontrolasistenti, vēlāk par fermu brigadieri. 1983.gadā apprecējās un rudenī pārcēlās dzīvot uz Briežuciema pagasta Deņicovas ciemu

Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī Maruta Ločmele dzied kopš 2009.gada marta, bet ar mūzika bija saistīta arī iepriekš. Tilžā dziedājusi vokālajā sieviešu ansamblī. Pašmācības ceļā no divpadsmit gadu vecuma apguvusi akordeona spēli. Muzicē tautas muzikantu grupā AMMA

Maruta piedalījusies ermoņiku spēles meistaru saietos un večerinkās Medņevā, Vectilžā, Rugājos, Gaigalovā un citās vietās.
 


Foto no personīgā arhīva: Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis "Baltica"pasākumā Rundāles pils dārzā 2009.gadā (trešā no kreisās puses)Raksta ID: 795
Atjaunināts: 10 jūnijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Ločmele Maruta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=795