Diča Marija

Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1939.gada 10.novembrī Silarašu ciema Senču mājās sešu bērnu ģimenē. Mācījusies Vareiku pamatskolā, kur beigusi četras klases. Divarpus gadu vecumā Marijai nomirusi māte, tāpēc uzaugusi pie audžumātes. Sešu gadu vecumā sākusi ganīt govis tēva saimniecībā, bet 15 gadu vecumā - strādāt kolhozā visādus sieviešu darbus: taisīt siena kaudzes, piedalīties graudu kulšanā. Vēlāk kolhozā Marija divus gadus ganījusi govis, trīs gadus ar rokām slaukusi govis. Pēc tam cūku fermā kā transporta strādnieks cūkām pievedusi barību.
Marija allaž bijusi aktīva pašdarbniece - piedalījusies dramatiskajā un deju kolektīvā, dziedājusi Baltinavas ciema korī.
1965.gadā Marija apprecējusies un kopā ar vīru Aleksandru uzaudzinājusi divas meitas. Kad meitas paaugušās, viņa kopā ar vīru strādājusi Ludzas rajona Numernes mežniecībā. Sovhoza laikos strādājusi par teļkopēju un maiņas slaucēju padomju saimniecībā "Baltinava". Vīrs 1988.gadā nomiris.
Marija 1989.gadā piecdesmit gadu vecumā aiziet pensijā. 2000.gadā pārceļas dzīvot uz Briežuciemu un 2004.gadā sāk dziedāt Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Var dziedāt dažāda rakstura dziesmas. Kolektīvā dzied arī tagad.
2007.gada vasarā Marija Diča piedalās pļāvēju sacensībās Briežuciemā un izcīna 1.vietu un ceļojošo kausu. Arī 2008.gada jūlijā pļāvēju sacensībās Tilžā grupā dāmām pēc 50 gadiem, viņa izcīna 1.vietu.
Marijas vaļasprieks ir cimdu un zeķu adīšana. Viņas rakstainie cimdi bijuši izstādē gan Briežuciema klubā, gan Balvu novadā. Ja paaicina, piedalās arī Briežuciema dramatiskajā kolektīvā.
Mirusi 2011.gadā


Foto no personīgā arhīva: M.Diča ar meitas Guntas ģimeni; M.Diča (no kreisās puses) ar Marutu Ločmeli Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto)


Raksta ID: 794
Atjaunināts: 06 decembris, 2011
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Diča Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=794