Dektere Antoņina

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1926.gada 20.februārī Rēzeknes rajona Makašānu pagasta Kūkoju sādžā. Kūkoju ģimenē bija pieci bērni - trīs meitas un divi dēli. Tēvam piederēja mazs zemes gabaliņš Ičas upes malā. Māte jauna nomira, tēvs apprecējās otrreiz un bērniem klājās grūti. Antoņinu atdeva par gani pie svešiem cilvēkiem. Pirmās četras klasītes viņa mācījās Ilzeskalnā, 5.-7.klasēs Sološnieku skolā, bet pēc tam strādāja par kalponīti Ilzeskalnā, Ančupānos. Savā dzīvē pieredzējusi kara šausmas, badu, apģērba trūkumu.

Antoņinai ļoti gribējās mācīties un viņa mācījās. 1948.gadā beidza Daugavpils Skolotāju institūtu. Pirmā darba vieta bija Rogovka, kur viņa satiek savu mūža mīlestību Vladislavu. 1949.gadā apprecas, uzaudzina dēlu un meitu un tagad palīdz audzināt mazbērnus.

No 1952.gada līdz pat aiziešanai pensijā Antoņina strādāja Baltinavas vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Visā savā dzīvē viņa bijusi aktīva dziedātāja. Dziedājusi Baltinavas ciema jauktajā korī, Balvu rajona skolotāju korī, vairākas reizes piedalījusies dziesmu svētkos Rīgā. No 1980.gada dzied Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī. Dzied soprānu.

Antoņina dzied arī psalmas un garīgās dziesmas baznīcā.

Kopā ar vīru Vladislavu dzīvē ievadījusi vairāk kā desmit jaunos pārus.

2011.gadā sakarā ar dzīves jubileju un aktīvu ilggadēju līdzdalību etnogrāfiskajā ansamblī Baltinavas novada dome Antoņinai Dekterei piešķīra Atzinības rakstu

Mirusi 2015.gada 15.jūlijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: A.Dektere (2008); 85 gadu jubilejā kopā ar etnogrāfiskā ansambļa sievām (2011)Raksta ID: 792
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Dektere Antoņina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=792