Zuša Rasma

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1949. gada dziļajā ziemā. Bērnību atceras kā dziesmām bagātu, jo mammai bija brīnišķīga balss, viņa dziedāja, ikdienas darbus darot. Arī tēvam bija skaista un spēcīga balss, tādēļ radu saietos notika varena sadziedāšanās.

Pirmie skolas gadi Rasmai pagāja Skujetnieku pamatskolā, vēlāk mācījās Eglainē, pēc tam Bērzpils vidusskolā. Eglainē gan kori, gan ansambļus vadīja izcilā mūzikas skolotāja Alīna Matīsa, kura visus prata aizraut ar dziesmu un tajā skaitā bija arī Rasma. Tādēļ no dziesmas nešķīrās, arī studējot Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Tur bija savs grupas meiteņu ansamblis, kuru vadīja Guna Zeltiņa.

Jau strādājot Eglaines skolā, Rasma dziedāja vokālajā ansamblī, arī korī. Kad skolā uz mēģinājumiem sapulcējās Beņislavas sievas un sāka dziedāt latgaliešu dziesmas, Rasmu sajūsmināja to sulīgais un skaistais skanējums, tādēļ ar prieku pievienojās dziedātāju pulkam un drīz vien apguva veselu bagātību – senās latgaliešu dziesmas, kuras pirms tam zināja pavisam nedaudz. Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī darbojoties apguva plašu repertuāru un kopā ar ansambli dziedāja gan savā pusē, gan dažādās Latvijas vietās. Piedalījās Dziesmu svētkos, folkloras festivālos „Baltica”, pasākumos Brīvdabas muzejā, Doma laukumā, Vērmaņdārzā, Dzegužkalnā un citur.

Rasma Zuša izaudzinājusi četrus dēlus un meitu. Eglaines pamatskolā māca latviešu valodu un literatūru un ir direktora vietniece izglītības jomā. 2005. gadā ieguvu maģistra grādu skolvadībā. Rasma saka: "Latgale, skola un dziesma – trīs vadmotīvi manā dzīvē”.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Rasma Zuša ar Antu Rugāti un Beņislavas etnogrāfisko ansambli (pirmā no kreisās puses)

 Raksta ID: 786
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Zuša Rasma
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=786