Štekele Anna

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja.
Dzimusi 1952. gada 9. maijā toreizējā Balvu rajona Lieparu ciema padomes Mastarīgas ciemā. Ģimenē bijuši astoņi bērni. Skolas gaitas Anna sākusi Bērzpils vidusskolas 1. klasē 1959. gadā. No 1960. gada līdz 1965. gadam mācījusies Tilžas internātskolā. Te dejojusi deju kolektīvā un bijusi aktīva dalībniece dažādos pasākumos. No 1965. gada līdz 1967. gadam mācījusies Cēsu sanatorijas Meža skolā. Skola Annai palikusi visspilgtākā atmiņā, jo te sākusies Annas interese par kultūras darbu, piedaloties moderno deju un aušanas pulciņos. No 1968. gada līdz 1970. gadam Anna mācās un beidz Bērzpils vidusskolu. Šai laikā rodas interese par valodām. Pēc vidusskolas tiek pabeigta 35. Ķīmiķu vidusskola, kādu laiku strādāts Olaines ķīmiskajā rūpnīcā par organiskās sintēzes aparātstrādnieku. Taču baidoties sabojāt veselību, Anna atgriežas dzimtajā pusē. Nedaudz pastrādājusi Lazdukalnā par kluba vadītāju, Anna 1972. gadā sākusi strādāt Lazdukalna bibliotēka. Lazdukalnā Anna iesaistās Beņislavas korī skolotājas Alīnas Matīsas vadībā, piedalās Dziesmu svētkos Rīgā. 1975. gadā Anna ģimenes apstākļu dēļ pārceļas uz dzīvi Rēzeknes rajonā, vēlāk viņas dzīvesvieta ir Vectilžas pagasta Sudarbe. Paliekot bez darba, Anna pārceļas uz dzīvi tēva mājās Lazdukalna pagasta Mastarīgā, kur dzīvo joprojām. Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī Anna dzied no 2005. gada.

Anna Štekele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa ar Benislavas etnogrāfiskā ansambļa sievām maija mēnesī reizi nedēļā dzied pie Benislavas, Slavītu un Mastarīgas krucifiksiem, kā arī pie krusta Augustovas baznīcas dārzā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: 2.foto -A.Štekele pirmā no labās puses; 3.foto - Līgo svētkos Vectilžā (pirmā no labās puses); 4.foto - Beņislavas koris (sestā no labās puses)Raksta ID: 784
Atjaunināts: 16 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Štekele Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=784