Janiša Veronika

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Veronika Janiša ( dz. Tiltiņa) dzimusi 1945. gada 17. augustā Balvu rajona Bērzpils pagasta Līdumniekos. Bez pamatskolas un vidējās izglītības vēl apgūta kontrolasistenta profesija Dzērbenes lopkopības skolā. Pēc Dzērbenes skolas beigšanas Veronika sākusi strādāt turpat - padomju saimniecībā „Lazdukalns”. Šai laikā arī sākusi dziedāt Beņislavas korī, kuru tai laikā vadījusi skolotāja Alīna Matīsa, vēlāk kora vadību pārņēmis Pēteris Sudarovs.

Dzīve iegrozījusies tā, ka Veronika pāriet dzīvot uz Rugājiem un dziedāšanu turpina Rugāju jauktajā korī. Kopumā korī nodziedāti 35 gadi. Veronika piedalījusies astoņos lielajos Dziesmu svētkos Rīgā, bet novadu dziesmu svētkus nevar pat saskaitīt.

2004. gadā Veronika tiek uzaicināta dziedāt Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopš tā laika jau vairākus gadus tiek braukts no Rugājiem uz Lazdukalnu, lai sadziedātos ar Beņislavas sievām.  

Foto no personīgā arhīva


Raksta ID: 777
Atjaunināts: 27 decembris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Janiša Veronika
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=777