Svilpe Marija

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Marija Svilpe (dzim. Gabrāne) dzimusi 1937.gada 25.decembrī Baltinavas pagasta Leidumu ciemā septiņu bērnu ģimenē. Tēvs Antons Gabrāns apstrādāja 12ha lielu saimniecību, māte Anna bija mājsaimniece.
No 1945.gada līdz 1948.gadam Marija apmeklēja Svētūnes pamatskolu, bet no 1949.gada mācījās Baltinavas septiņgadīgajā skolā. Skolas brīvdienās vasarās gāja ganos pie saimniekiem. No 1955.gada līdz 1969.gadam strādāja par slaucēju kolhozā "Oktobra 31.gadadiena", no 1969.gada līdz 1991.gadam - par lopkopības brigadieri padomju saimniecībā "Baltinava".

Marija Svilpe auga ticīgā ģimenē. Gan Marijas vecāki, gan vēlāk vīra vecāki regulāri skaitīja lūgšanas. Katru svētdienu brauca uz dievkalpojumu. Oktobra mēnesī katru vakaru skaitīja rožukroni ,bet novembra mēnesī viss ciems pulcējās kopā uz psalmu dziedāšanu katrā mājā. Maija mēnesī atkal visi ciema iedzīvotāji piedalījās Maija dziedājumos pie Obeļovas ciema krucifiksa. Marija visos pasākumos aktīvi darbojās līdzi. Marija labi iemācījās dziedāt garīgas dziesmas, ar patiku dziedāja dzimšanas dienās, kāzās.  Bija laba, iecienīta goda galdu klājēja.

Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 2006.gada. Dzied altu. Atmiņā saglabājušies dziedājumi Brīvdabas muzejā, ”Baltica 2009”, uzstāšanās Baltinavas pagasta dažādos pasākumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: M.Svilpe (2008)


Raksta ID: 775
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Svilpe Marija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=775